You are here: Home Nederlands Onderzoeksgroepen Individuele verschillen in taalverwerking

Individuele verschillen in taalverwerking

De onderzoeksgroep zal de oorsprong van individuele verschillen onderzoeken in de manier waarop mensen spreken of gesproken taal begrijpen. Bijvoorbeeld, waarom spreken sommige mensen sneller of vloeiender dan anderen? Reflecteert dit verschillen in de motorische vaardigheden van de sprekers, in hun taalvaardigheid, of in hun snelheid van denken? Waarom vertellen sommige mensen oppervlakkig over gebeurtenissen, terwijl anderen ze levendig en tot in groot detail beschrijven? Is dit omdat mensen verschillen in de manier waarop ze de gebeurtenis in zich opnemen of begrijpen of verschillen in de kwaliteit van hun geheugenrepresentaties? Of komt het  door verschillen in hun vocabulaire en grammaticale vaardigheden? Waarom zijn sommige mensen betere luisteraars dan anderen, hebben ze minder last van gestoorde spraak en doorzien ze de betekenis van uitingen beter? Is dit omdat er individuele verschillen bestaan in primaire waarnemingsprocessen, in de linguïstische analyse van spraakinput, in de vaardigheid om geschikte inferenties te maken of om het perspectief van de spreker in te nemen? We zullen allereerst, methoden ontwikkelen om prestaties in spreek- en luistertaken te karakteriseren en kwantificeren. Vervolgens  zullen we die verschillen in prestatie relateren aan onderliggende linguïstische en non-linguïstische vaardigheden.

Last checked 2013-12-03 by Ad Verbunt
About MPI

This is the MPI

The Max Planck Institute for Psycholinguistics is an institute of the German Max Planck Society. Our mission is to undertake basic research into the psychological,social and biological foundations of language. The goal is to understand how our minds and brains process language, how language interacts with other aspects of mind, and how we can learn languages of quite different types.

The institute is situated on the campus of the Radboud University. We participate in the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, and have particularly close ties to that institute's Centre for Cognitive Neuroimaging. We also participate in the Centre for Language Studies. A joint graduate school, the IMPRS in Language Sciences, links the Donders Institute, the CLS and the MPI.

 

Street address
Wundtlaan 1
6525 XD Nijmegen
The Netherlands


Mailing address
P.O. Box 310
6500 AH Nijmegen
The Netherlands

Phone:   +31-24-3521911
Fax:        +31-24-3521213
E-mail:   


Public Outreach Officer
Charlotte Horn