You are here: Home Publications Zij surfde, maar hij durfte niet: De spellingproblematiek van de zwakke verleden tijd in Nederland en Vlaanderen

Zij surfde, maar hij durfte niet: De spellingproblematiek van de zwakke verleden tijd in Nederland en Vlaanderen

De Schryver, J., Neijt, A., Ghesquière, P., & Ernestus, M. (2013). Zij surfde, maar hij durfte niet: De spellingproblematiek van de zwakke verleden tijd in Nederland en Vlaanderen. Dutch Journal of Applied Linguistics, 2(2), 133-151. doi:10.1075/dujal.2.2.01de.
Hoewel de spelling van Nederlandse verledentijdsvormen van zwakke werkwoorden algemeen als eenvoudig wordt beschouwd (ze zijn immers klankzuiver) maken zelfs universiteitsstudenten opvallend veel fouten bij de keuze tussen de uitgangen -te en -de. Voor een deel zijn die fouten ‘natuurlijk’ in die zin dat ze het gevolg zijn van de werking van frequentie en analogie. Anderzijds stellen we vast dat Nederlanders veel meer fouten maken dan Vlamingen, althans als de stam op een coronale fricatief eindigt (s, z, f, v). Aangezien de Nederlandse proefpersonen de ‘regel’ (het ezelsbruggetje ’t kofschip) beter lijken te beheersen dan de Vlamingen, moet de verklaring voor het verschil gezocht worden in een klankverandering die zich wel in Nederland maar niet of nauwelijks in Vlaanderen voordoet, de verstemlozing van de fricatieven. Het spellingprobleem vraagt om didactische maatregelen en/of politieke: het kan wellicht grotendeels worden opgelost door de spellingregels een weinig aan te passen.
About MPI

This is the MPI

The Max Planck Institute for Psycholinguistics is an institute of the German Max Planck Society. Our mission is to undertake basic research into the psychological,social and biological foundations of language. The goal is to understand how our minds and brains process language, how language interacts with other aspects of mind, and how we can learn languages of quite different types.

The institute is situated on the campus of the Radboud University. We participate in the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, and have particularly close ties to that institute's Centre for Cognitive Neuroimaging. We also participate in the Centre for Language Studies. A joint graduate school, the IMPRS in Language Sciences, links the Donders Institute, the CLS and the MPI.

 

Street address
Wundtlaan 1
6525 XD Nijmegen
The Netherlands


Mailing address
P.O. Box 310
6500 AH Nijmegen
The Netherlands

Phone:   +31-24-3521911
Fax:        +31-24-3521213
E-mail:   


Public Outreach Officer
Charlotte Horn