Vacature Onderzoeksassistent

Research Assistant
Language Development
full-time

Het Language Development Department heeft per 15 augustus 2019 een vacature voor een Onderzoeksassistent.

Functiebeschrijving

We zoeken voor deze afdeling een onderzoeksassistent die helpt bij ons onderzoek naar hoe mensen taal verwerven. Je zult assisteren bij het testen van kinderen en volwassenen in wetenschappelijke experimenten en bij het coderen van taal en communicatief gedrag. Onze ideale kandidaat is een BA- of MA-afgestudeerde met interesse in een carrière op het gebied van taalonderzoek, cognitiewetenschap, onderwijs en/of cognitieve neurowetenschap.

 

Werkzaamheden

 • Stimulimateriaal creëren en testen
 • Proefpersonen inplannen en taalexperimenten met baby’s, kinderen en/of volwassenen uitvoeren
 • Gegevens van observaties en experimenten coderen en transcriberen
 • Onderzoeksdata verwerken en analyseren
 • Assisteren bij lab-gerelateerde taken, zoals werven van proefpersonen

 

Vereisten

 • Een relevant Bachelor- of Masterdiploma (bijv. Psychologie, Taalwetenschap, Cognitiewetenschap,    Cognitieve neurowetenschap of aanverwante studie)
 • Goede beheersing van Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk
 • Zeer goede sociale en organisatorische vaardigheden
 • Ervaring met het uitvoeren van experimentele en observationele onderzoeken bij volwassenen en/of kinderen, bij voorkeur op het gebied van taal, is een pré, evenals programmeerervaring met PRAAT en/of ELAN (voor alle taken zal echter een training worden verzorgd)
 • Flexibele inzetbaarheid, bijv. de mogelijkheid om soms op zaterdag te werken

 

Arbeidsvoorwaarden

 • De functie is beschikbaar per 15 augustus 2019 (startdatum in overleg)
 • Aanstelling: 1,0 fte (39 uur per week), in eerste instantie voor één jaar
 • Het salaris wordt bepaald volgens de Duitse TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) en is ingedeeld in salarisgroep E09b (afhankelijk van de ervaring van de kandidaat tussen de € 2.952,16 en € 4.358,55 bruto per maand bij een fulltime dienstverband)

 

Werkgever

Het MPI for Psycholinguistics in Nijmegen is het enige instituut ter wereld dat zich volledig wijdt aan het onderzoek naar taal. Ons doel is te begrijpen hoe het brein taal verwerkt, hoe taal en andere aspecten van het brein op elkaar inwerken en hoe we uiteenlopende talen kunnen leren. Het MPI bevindt zich op de campus van de Radboud Universiteit en werkt nauw samen met het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour en het Centre for Language Studies. Wij maken deel uit van de Duitse Max Planck Gesellschaft; een onafhankelijk, niet-gouvernementeel genootschap van wetenschappelijke instituten die fundamenteel onderzoek doen op het gebied van natuurwetenschappen, levenswetenschappen, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. De Max Planck Gesellschaft is een werkgever die zich inzet voor gelijke kansen en diversiteit.

 

Sollicitatieprocedure

Stuur de volgende documenten in één pdf-bestand uiterlijk donderdag 6 juni 2019 per e-mail naar [nanjo.bogdanowicz@mpi.nl]:

 1. Een Engelse sollicitatiebrief waarin je motiveert waarom je solliciteert en hoe je voldoet aan de hierboven genoemde vereisten;
 2. Een recent Engels CV met vermelding van relevante ervaring;
 3. De namen en contactgegevens van twee referenties.

De sollicitatiegesprekken zullen in het Engels gevoerd worden en vinden plaats op maandag 24, vrijdag 28 juni of woensdag 3, donderdag 4 juli 2019. In je brief graag je beschikbaarheid op deze dagen vermelden.

Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met mevr. Nanjo Bogdanowicz.

For the English version click here.

For the English version click here.

The Language Development Department is offering a Research Assistant position from 15th August, 2019.

Job description
We are seeking a research assistant to help with the Department’s research on how humans acquire language. The research assistant will assist with testing children and adults in experimental tasks, and with coding language and communicative behaviour. The position would suit a graduate with an interest in a career in research in language, cognitive science, education and/or cognitive neuroscience.

Activities

Creating and pretesting stimulus materials Scheduling participants and running lab-based studies with infants, children and/or adults Coding and transcribing observational and experimental data Data processing and data analyses Assist with everyday lab business, e.g. recruitment

Requirements

A relevant Bachelor’s or Master’s degree (e.g. Psychology, Linguistics, Cognitive Science, Cognitive Neuroscience or a related discipline) Good written and verbal English and Dutch Excellent social and organizational skills Experience with running experimental or observational studies with adults and/or children, preferably on topics related to language, is an advantage, as is experience with the use of PRAAT and/or ELAN (however, training will be provided for all tasks) Flexible availability (e.g. the ability to work some Saturdays)

Conditions of employment

Position available from 15th August, 2019, though start date is negotiable Full-time position (39 hours per week) with a term of appointment of 1 year The salary is according to the German TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) and is classified in salary group E09b (depending on the experience of the applicant between EUR 2.952,16 and EUR 4.358,55 gross per month, based on a full-time employment

Employer
The MPI for Psycholinguistics in Nijmegen is the only research institute in the world entirely devoted to the study of language. Our goal is to understand how our minds and brains process language, how language interacts with other aspects of mind, and how we can learn languages of quite different types.  We are situated on the campus of the Radboud University, and have close collaborative links with the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour and the Centre for Language Studies at Radboud University. We are part of the Max Planck Society, an independent non-governmental association of German-funded research institutes dedicated to fundamental research in the natural sciences, life sciences, social sciences, and the humanities. The Max Planck Society is an equal opportunities employer.

Application procedure
Please send the following documents in a single pdf file by Thursday June 6th, 2019 at the latest by e-mail to [nanjo.bogdanowicz@mpi.nl]:

A cover letter outlining your motivation to apply and detailing how you fit the requirements above; A current CV, listing relevant experience; The names and contact details of two referees.

The job interviews will be held in English, on Monday 24th, Friday 28th June, or Wednesday 3rd, Thursday 4th July 2019. Please let us know your availability on these dates.

Should you require more information about the position, please contact Ms. Nanjo Bogdanowicz.

 

Share this page