Vacature Student-assistent

Student Assistant
Language Development
part-time

Het Language Development Department heeft per 1 september 2019 een vacature voor een Student-assistent.

 

Functiebeschrijving

We zoeken voor deze afdeling een student-assistent die helpt bij ons onderzoek naar hoe mensen taal verwerven. Je zult assisteren bij het testen van kinderen en volwassenen in wetenschappelijke experimenten en bij het coderen van taal en communicatief gedrag. Onze ideale kandidaat is een BA- of MA-student met interesse in een carrière op het gebied van taalonderzoek, cognitiewetenschap, onderwijs en/of cognitieve neuro-wetenschap.

Werkzaamheden

 • Assisteren bij opzetten en uitvoeren van taalexperimenten met baby’s, kinderen en/of volwassenen
 • Coderen, transcriberen en analyseren van experimentele gegevens
 • Assisteren bij lab-gerelateerde taken, zoals werven van proefpersonen

 

Vereisten

 • Nederlands als moedertaal of zeer goede beheersing van het Nederlands
 • Goede beheersing van de Engelse taal (mondeling)
 • Relevante Bachelor of Master studie (bijv. Psychologie, Taalwetenschap, Cognitiewetenschap, Cognitieve neurowetenschap of aanverwante studie)
 • Uitstekende organisatorische vaardigheden en oog voor detail
 • Ervaring met het uitvoeren van experimentele en observationele onderzoeken bij volwassenen en/of kinderen, bij voorkeur op het gebied van taal, is een pré, evenals programmeerervaring met PRAAT en/of ELAN (voor alle taken zal echter een training worden verzorgd)
 • Flexibele inzetbaarheid, bijv. de mogelijkheid om soms op zaterdag te werken

 

Arbeidsvoorwaarden

 • De functie is beschikbaar per 1 september 2019 (startdatum in overleg)
 • In eerste instantie voor de duur van zes maanden, maar met de mogelijkheid tot verlenging
 • Flexibele werktijden (16 tot 19 uur per week)
 • Salaris is € 11,79 bruto per uur (met Bachelordiploma) en € 10,14 bruto per uur (zonder Bachelordiploma)

 

Werkgever

Het MPI for Psycholinguistics in Nijmegen is het enige instituut ter wereld dat zich volledig wijdt aan het onderzoek naar taal. Ons doel is te begrijpen hoe het brein taal verwerkt, hoe taal en andere aspecten van het brein op elkaar inwerken en hoe we uiteenlopende talen kunnen leren. Het MPI bevindt zich op de campus van de Radboud Universiteit en werkt nauw samen met het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour en het Centre for Language Studies. Wij maken deel uit van de Duitse Max Planck Gesellschaft; een onafhankelijk, niet-gouvernementeel genootschap van wetenschappelijke instituten die fundamenteel onderzoek doen op het gebied van natuurwetenschappen, levenswetenschappen, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. De Max Planck Gesellschaft is een werkgever die zich inzet voor gelijke kansen en diversiteit.

Sollicitatieprocedure
Stuur de volgende documenten in één pdf-bestand uiterlijk donderdag 6 juni 2019 per e-mail naar [nanjo.bogdanowicz@mpi.nl]:

 1. Een korte motivatiebrief in het Engels;
 2. Een recent Engels CV met o.a. informatie over reeds behaalde studiepunten en relevante ervaring;
 3. De namen en e-mailadressen van twee referenten (of referentiebrieven).

De sollicitatiegesprekken zullen in het Engels gevoerd worden en vinden plaats op maandag 24, vrijdag 28 juni of woensdag 3, donderdag 4 juli 2019. In je brief graag je beschikbaarheid op deze dagen vermelden.

Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met mevr. Nanjo Bogdanowicz.

For the English version click here.

 

 

 

 

 

 

For the English version click here.

The Language Development Department is offering a Student Assistant position from 1st September, 2019.

 

Job description

We are seeking a student assistant to help with the Department’s research on how humans acquire language. The assistant will assist with testing children and adults in experimental tasks, and with coding language and communicative behaviour. The position would suit a graduate with an interest in a career in research in language, cognitive science, education and/or cognitive neuroscience.

 

Activities

 • Assist with creating and conducting lab-based studies with baby’s, children and/or adults
 • Coding, transcribing and analyzing experimental data
 • Assist with everyday lab business, e.g., recruitment

 

Requirements

 • Native or near-native speaker of Dutch
 • Good fluency in spoken English
 • A relevant Bachelor’s or Master’s study (e.g. Psychology, Linguistics, Cognitive Science, Cognitive Neuroscience or a related discipline)
 • Excellent attention to detail and organizational skills
 • Experience with running experimental or observational studies with adults and/or children, preferably on topics related to language, is an advantage, as is experience with the use of PRAAT and/or ELAN (however, training will be provided for all tasks)
 • Flexible availability (e.g. the ability to work some Saturdays)

 

Conditions of employment

 • Positions available from 1st September, 2019, though start date is negotiable
 • For six months initially, but with the possibility of extension after a 6-month review
 • Between 16 and 19 hours per week (set according to the student’s study schedule)
 • The hourly rate is 11,79 Euro (10,14 Euro without a Bachelor’s degree)

 

Employer

The MPI for Psycholinguistics in Nijmegen is the only research institute in the world entirely devoted to the study of language. Our goal is to understand how our minds and brains process language, how language interacts with other aspects of mind, and how we can learn languages of quite different types.  We are situated on the campus of the Radboud University, and have close collaborative links with the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour and the Centre for Language Studies at Radboud University. We are part of the Max Planck Society, an independent non-governmental association of German-funded research institutes dedicated to fundamental research in the natural sciences, life sciences, social sciences, and the humanities. The Max Planck Society is an equal opportunities employer.

 

Application procedure

Please send the following documents in a single pdf file by Thursday June 6th, 2019 at the latest by e-mail to [nanjo.bogdanowicz@mpi.nl]:

 1. A brief cover letter highlighting qualifications and motivation;
 2. A current CV, incl. information about grades obtained so far in your studies and relevant experience;
 3. The names and e-mail addresses of two referees (or letters of reference).

The job interviews will be held in English, on Monday 24th, Friday 28th June, or Wednesday 3rd, Thursday 4th July 2019. Please let us know your availability on these dates.

Should you require more information about the position, please contact Ms. Nanjo Bogdanowicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this page