Displaying 1 - 2 of 2
  • Sumer, B., & Ozyurek, A. (2016). İşitme Engelli Çocukların Dil Edinimi [Sign language acquisition by deaf children]. In C. Aydin, T. Goksun, A. Kuntay, & D. Tahiroglu (Eds.), Aklın Çocuk Hali: Zihin Gelişimi Araştırmaları [Research on Cognitive Development] (pp. 365-388). Istanbul: Koc University Press.
  • Sumer, B., Zwitserlood, I., Perniss, P., & Ozyurek, A. (2016). Yer Bildiren İfadelerin Türkçe ve Türk İşaret Dili’nde (TİD) Çocuklar Tarafından Edinimi [The acqusition of spatial relations by children in Turkish and Turkish Sign Language (TID)]. In E. Arik (Ed.), Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları [Speaking with hands: Studies on Turkish Sign Language] (pp. 157-182). Istanbul: Koç University Press.

Share this page