You are here: Home Nederlands Onderzoeksgroepen

Departementen

De volgende onderzoeksgroepen maken deel uit van de primaire organisatie van ons instituut:

Taalpsychologie

Mensen verschillen enorm in taalvaardigheid. Hoe komt dat? lees verder
Directeur: Antje Meyer

Taalontwikkeling

Kinderen lijken taal moeiteloos te leren in de eerste levensjaren. Hoe komt dat? lees verder

Directeur: Caroline Rowland

Taal en Cognitie

Wat is de relatie tussen taal en meer algemene cognitie? lees verder
Directeur: Stephen Levinson

Neurobiologie van de Taal

Hoe functioneert taal in onze hersenen? lees verder
Directeur: Peter Hagoort

Taal en Genetica

Wij hopen de DNA varianten te ontdekken die onze communicatieve vaardigheden beïnvloeden. lees verder

Directeur: Simon Fisher

 

Voormalige Departementen

Taalverwerving

Hoe leren we een eerste, tweede of derde taal?
Directeur: Wolfgang Klein

Taalbegrip

Hoe begrijpen we gesproken taal?
Directeur: Anne Cutler

 

Andere door de MPG ondersteunde onderzoeksgroepen

 

Vergelijkende Cognitieve Antropologie

Hoe verschillend is menselijke cognitie in verschillende culturen?
Hoofd: Daniel Haun

Evolutionaire Processen in Taal en Cultuur

Hoe evolueren talen? Wat is mogelijk, wat is waarschijnlijk en waarom?
Hoofd: Michael Dunn

Syntaxis, Typologie, en Informatie Structuren

Wat zijn de communicatieve functies van grammaticale structuren in verschillende talen?
Hoofd: Robert Van Valin

 

Extern gefinancierde groepen

 

Taal in onze handen: Gebaren

In hoeverre wordt taal gevormd door beelden en gebaren?
Hoofd: Asli Ozyurek (ERC Starting Grant)

Menselijke Socialiteit en Systemen van Taalgebruik

De structuur van alledaagse gesprekken is onderhevig aan tal van ongeschreven regels. Wat voor systemen zitten er in taalgebruik, in hoeverre verschillen ze in talen rond de wereld en wat voor licht werpen ze op de ultrasociale aard van de mens?
Hoofd: Nick Enfield (ERC Starting Grant)

INTERACT: De infrastructuur voor sociale interactie

Wat is de aard van de infrastructuur voor sociale interactie die ten grondslag ligt aan taalgebruik overal ter wereld en hoe wordt die geleerd?
Hoofd: Stephen C. Levinson (ERC Advanced Grant)

Halve woorden en vreemdetaalleerders

Waarom vormen halve woorden zo'n probleem in een vreemde taal, hoe kunnen late leerders deze uitspraakvarianten precies leren en hoe kunnen we met deze kennis onderwijsmethodes verbeteren? 
Hoofd: Mirjam Ernestus (ERC Starting Grant)

Last checked 2018-10-18 by Maurice van Deutekom
About MPI

This is the MPI

The Max Planck Institute for Psycholinguistics is an institute of the German Max Planck Society. Our mission is to undertake basic research into the psychological,social and biological foundations of language. The goal is to understand how our minds and brains process language, how language interacts with other aspects of mind, and how we can learn languages of quite different types.

The institute is situated on the campus of the Radboud University. We participate in the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, and have particularly close ties to that institute's Centre for Cognitive Neuroimaging. We also participate in the Centre for Language Studies. A joint graduate school, the IMPRS in Language Sciences, links the Donders Institute, the CLS and the MPI.

 

 

Street address
Wundtlaan 1
6525 XD Nijmegen
The Netherlands


Mailing address
P.O. Box 310
6500 AH Nijmegen
The Netherlands

Phone:   +31-24-3521911
Fax:        +31-24-3521213
E-mail:   


Public Outreach Officer
Marjolein Scherphuis