You are here: Home Nederlands Onderzoeksprojecten

Onderzoeksprojecten

Vrijwel al ons huidige onderzoek is georganiseerd in de hieronder vermelde onderzoeksprojecten (waarin vaak meerdere onderzoeksgroepen betrokken zijn)

Categorieën in taal en cognitie

Dit project benadert de aard van de categorieën en concepten in taal, in non-linguïstische perceptie en cognitie, en in hun onderlinge verband.

Taal en genetica

Onderzoek naar het complexe samenspel tussen genen en taal op verschillende niveaus en tijdschalen

Mechanismen en representaties in het begrijpen van gesproken taal

Het proces van taalbegrip vangen in theoretische computermodellen.

Multimodale interactie

Dit project onderzoekt taal in haar primaire context -  face-to-face conversationele interactie - de context waarin taal voornamelijk wordt gebruikt en geleerd.

Taal in actie

Cognitief neurowetenschappelijk onderzoek naar het functioneren van taal in rijke sociale, fysische en discours contexten.

Unificatie

Onderzoek naar het samenvoegen van  verschillende informatiebronnen (uit geheugen en waarneming) bij de  interpretatie van taal (taalbegrip) of bij de vorming van een talige boodschap (taalproductie).

Extern gefinancierde onderzoeksprojecten

Het Taal Archief (TLA)

TLA’s doel is om digitale taalbronnen op te slaan en te behouden, om  onderzoekers en andere geïnteresseerde gebruikers daarbij toegang te verlenen en om nieuwe technologieën die taalonderzoek bevorderen te ontwikkelen en te integreren.

Taaldocumentatie en data winning

Onderzoek richt zich enerzijds op de documentatie van bedreigde en onderbeschreven talen en anderzijds op de exploitatie van deze data voor linguïstische onderzoek.

Recent afgesloten projecten

Onderzoeksprojecten die zijn beëindigd

Informatiestructuur in taalverwerving

Onderzoek naar de linguïstische weergave van informatiestructuren en de verwerving ervan door kinderen en volwassenen in verschillende talen.

De dynamica van meertalige taalverwerking

Dit project (gefinancierd door het NWO, 2003-2007) bestudeerde het verwerken van tweede en derde talen (L2+) gedurende het eerste contact, gedurende de verwerving, en op het niveau van hoge vaardigheid of "functionele" tweetaligheid.

Last checked 2018-10-18 by Maurice van Deutekom
About MPI

This is the MPI

The Max Planck Institute for Psycholinguistics is an institute of the German Max Planck Society. Our mission is to undertake basic research into the psychological,social and biological foundations of language. The goal is to understand how our minds and brains process language, how language interacts with other aspects of mind, and how we can learn languages of quite different types.

The institute is situated on the campus of the Radboud University. We participate in the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, and have particularly close ties to that institute's Centre for Cognitive Neuroimaging. We also participate in the Centre for Language Studies. A joint graduate school, the IMPRS in Language Sciences, links the Donders Institute, the CLS and the MPI.

 

 

Street address
Wundtlaan 1
6525 XD Nijmegen
The Netherlands


Mailing address
P.O. Box 310
6500 AH Nijmegen
The Netherlands

Phone:   +31-24-3521911
Fax:        +31-24-3521213
E-mail:   


Public Outreach Officer
Marjolein Scherphuis