You are here: Home Nederlands Wat doen wij?

Wat doen wij?

Taal ontrafelen

De missie van ons instituut is om de psychologische, sociale en biologische grondslagen van taal te onderzoeken. Het doel is te begrijpen hoe onze hersenen en ons denken omgaan met taal, hoe taal samengaat met andere mentale processen en hoe we zeer uiteenlopende talen kunnen leren. Hiervoor is het nodig om vanuit verschillende disciplines en met verschillende onderzoeksmethoden te werken.

Hoe leren, produceren en begrijpen we taal?

Onze onderzoeksgroepen nemen elk een ander onderdeel van het taal- en communicatie onderzoek voor hun rekening, te weten:
•    De neurologische en genetische basis van taal
•    Taalbegrip
•    Taalproductie
•    Taalverwerving
•    Taal, cultuur en cognitie

Ons dagelijks werk is georganiseerd in onderzoeksprojecten die de departementen overstijgen en hierdoor toegang hebben tot de gevarieerde expertise binnen het instituut. Wij dragen ook bij aan het onderzoeksveld door opleidingsmogelijkheden voor promovendi aan te bieden en deel te nemen aan diverse opleidingsprogramma's van de Radboud Universiteit.


Gevarieerde onderzoeksmethoden

Er is niet één enkele aanpak die antwoorden geeft op alle vragen die wij stellen. Daarom doen wij onderzoek met een gevarieerd scala van onderzoeksmethoden. Sommige onderzoekers doen gecontroleerde experimenten in een laboratorium, terwijl anderen de wijde wereld ingaan om meer naturalistische data te verzamelen, bijvoorbeeld op een kleuterschool of een afgelegen gebied in de Stille Zuidzee.Met deze methoden richten we ons op taalgebruik, hersenfuncties, en ook op de onderliggende genetische factoren, een onderzoeksgebied dat momenteel sterk in opkomst is.

Last checked 2018-10-18 by Maurice van Deutekom
About MPI

This is the MPI

The Max Planck Institute for Psycholinguistics is an institute of the German Max Planck Society. Our mission is to undertake basic research into the psychological,social and biological foundations of language. The goal is to understand how our minds and brains process language, how language interacts with other aspects of mind, and how we can learn languages of quite different types.

The institute is situated on the campus of the Radboud University. We participate in the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, and have particularly close ties to that institute's Centre for Cognitive Neuroimaging. We also participate in the Centre for Language Studies. A joint graduate school, the IMPRS in Language Sciences, links the Donders Institute, the CLS and the MPI.

 

 

Street address
Wundtlaan 1
6525 XD Nijmegen
The Netherlands


Mailing address
P.O. Box 310
6500 AH Nijmegen
The Netherlands

Phone:   +31-24-3521911
Fax:        +31-24-3521213
E-mail:   


Public Outreach Officer
Marjolein Scherphuis