You are here: Home Nederlands Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Uniek op de wereld

Het Max Planck Instituut in Nijmegen is het enige instituut in de wereld dat zich volledig wijdt aan psycholinguïstiek, het onderzoek naar hoe we taal produceren en begrijpen en hoe we deze vaardigheden leren als eerste of tweede taalverwervers. Het instituut heeft nauwe banden met het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour in Nijmegen.

Het MPI is onderdeel van de Duitse Max-Planck-Gesellschaft, een grote organisatie die zich wijdt aan fundamenteel onderzoek op alle gebieden van de wetenschap. De Max-Planck-Gesellschaft heeft in totaal meer dan 80 onderzoeksinstituten. De meeste daarvan zijn in Duitsland te vinden; het MPI in Nijmegen is één van de weinige daarbuiten.

Multidisciplinair onderzoek

Omdat taal raakt aan allerlei vakgebieden is het onderzoek van het Max Planck Instituut bij uitstek multidisciplinair. De onderzoekers zijn afkomstig uit verschillende vakgebieden: van antropologie, taalkunde, psychologie en neurowetenschappen tot genetica, computerwetenschappen en archiveringstechnologie. Samen werken ze aan een beter begrip van taal in al haar facetten.

Internationale uitstraling

Zo'n 25 nationaliteiten vertegenwoordigen ons onderzoeksteam, en er wordt veelvuldig samengewerkt met collega's uit de VS, Europa, Australië, Korea, China en Japan. Vanzelfspreken werken wij ook samen met de andere Max Planck Instituten op het gebied van evolutionaire antropologie, cognitie- & neurowetenschappen, biologische cybernetica, sociale antropologie en wetenschapsgeschiedenis.

Hoofd directie: Prof. dr. Peter Hagoort
Hoofd operations: Mw. Laura Manko

Postadres:
MPI voor Psycholinguïstiek
Postbus 310
6500 AH Nijmegen

Bezoekadres:
MPI voor Psycholinguïstiek
Wundtlaan 1
6525 XD Nijmegen

Tel.: 024 352 1911
Fax: 024 352 1213

Last checked 2018-10-01 by Charlotte Horn
About MPI

This is the MPI

The Max Planck Institute for Psycholinguistics is an institute of the German Max Planck Society. Our mission is to undertake basic research into the psychological,social and biological foundations of language. The goal is to understand how our minds and brains process language, how language interacts with other aspects of mind, and how we can learn languages of quite different types.

The institute is situated on the campus of the Radboud University. We participate in the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, and have particularly close ties to that institute's Centre for Cognitive Neuroimaging. We also participate in the Centre for Language Studies. A joint graduate school, the IMPRS in Language Sciences, links the Donders Institute, the CLS and the MPI.

 

 

Street address
Wundtlaan 1
6525 XD Nijmegen
The Netherlands


Mailing address
P.O. Box 310
6500 AH Nijmegen
The Netherlands

Phone:   +31-24-3521911
Fax:        +31-24-3521213
E-mail:   


Public Outreach Officer
Marjolein Scherphuis