Veelgestelde vragen online onderzoek

 

1. Waarom zou ik deelnemen aan dit onderzoek?
Taal maakt dat we onze gedachten, gevoelens en intenties over kunnen brengen aan anderen. Jezelf kunnen uiten in gesproken en geschreven taal en het adequaat kunnen interpreteren wat anderen aan ons willen overbrengen is iets wat vanzelfsprekend lijkt en van groot belang is voor ons sociaal maatschappelijk functioneren. Toch blijkt uit de dagelijkse praktijk dat mensen erg van elkaar verschillen wat betreft taalvaardigheid. Dit uit zich bijvoorbeeld in het woordgebruik: de een gebruikt veel moeilijke woorden om een situatie te beschrijven, waar de ander het liever kort houdt. Ook in de snelheid en vloeiendheid van spreken zie je grote verschillen. We weten op dit moment niet goed waar dergelijke verschillen in taalvaardigheid precies vandaan komen. Mogelijk spelen algemene cognitieve vaardigheden zoals intelligentie en geheugen hierin een rol. Met dit onderzoek willen we individuele verschillen in taalvaardigheid onder jongvolwassenen van 18 t/m 30 jaar beter in kaart brengen. Daarnaast kijken we of er een relatie is tussen verschillen in taalvaardigheid, de genen en (in vervolgonderzoek) het functioneren van de hersenen.
2. Wat houdt deelname aan het IndividuLa-onderzoek (online versie) in?
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: 

a. Online testafname. U maakt vier online onderzoekssessies. Dit kan gewoon thuis, op uw eigen laptop of computer. U maakt 1 onderzoekssessie per dag; hier bent u steeds ongeveer een uur mee bezig. Elke onderzoeksessie start met enkele vragen, waarna u een aantal afwisselende luister-, spreek- en reactietijdtests maakt. We meten bijvoorbeeld hoeveel woorden u kent, hoe snel u spreekt en hoe goed u getallen kunt onthouden.

b) Speekselmonster verzamelen:  We vragen iedere deelnemer om een buisje speeksel in te leveren. Dit speekselmonster zal gebruikt worden voor genetisch onderzoek naar de achtergronden van verschillen in taalvaardigheid. U krijgt hiervoor een ‘speekselverzamelkit’ thuisgestuurd. U vult het speekselbuisje volgens de instructie en stuurt het vervolgens in de retourenvelop terug naar het Max Planck Instituut.

3. Krijg ik een vergoeding voor mijn deelname?
Ja, de vergoeding voor deelname aan de online versie van het IndividuLa-onderzoek bedraagt 40 euro. U krijgt dit bedrag binnen vier weken na het voltooien van de online onderzoekssessies en het inleveren van het speekselmonster overgemaakt op uw bankrekening. 
4. Wat gebeurt er als ik niet wil meedoen of wil stoppen met het onderzoek?
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u besluit niet deel te nemen, hoeft u verder niets te doen. Het zou fijn zijn als u de onderzoekers zou willen laten weten waarom u niet wilt meedoen, maar daartoe bent u niet verplicht. We leren er echter wel van als u ons vertelt waarom u besluit niet (meer) mee te doen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. Als u dat wilt, kunnen verzameld genetisch materiaal en persoonsgegevens worden vernietigd.
5. Hoe wordt het onderzoek gefinancierd?
Het IndividuLa project maakt deel uit van het Language in Interaction onderzoeksprogramma dat wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Binnen Language in Interaction werken onderzoekers van verschillende achtergronden met elkaar samen. Door middel van interdisciplinair onderzoek hopen zij verbanden te kunnen leggen tussen taalvaardigheid, de genen en de werking van de hersenen.

Online onderzoekssessies

1. Hoe start ik de 1e online onderzoekssessie?
Als u zich aanmeldt om mee te doen, ontvangt u van ons een email met daarin een link waarmee u het onderzoeksprogramma kunt downloaden (LET OP! Het kan zijn dat deze email in junkmail belandt!). Er is een Windows-versie (windows_bq4_electronproduction) en een Mac-versie van het programma (mac_bq4_electronproduction). Unzip het bestand en zet het op een plek waar u het later terug kunt vinden (bv het bureaublad). Als u het programma-icoontje aanklikt opent het programma en komt u op de welkomstpagina terecht. Klik nu op de button links: ‘naar sessie 1’. Deze leidt u naar een vragenlijst. U beantwoordt vragen over onder andere uw taalkennis en opleidingsachtergrond. Ook vragen we u om uw betalingsgegevens in te vullen. Deze gegevens hebben we nodig om de vergoeding naar u te kunnen overmaken. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld. Na de vragenlijst maakt u de tests van de eerste onderzoekssessie. De dag na het afronden van een onderzoekssessie ontvangt u een automatische herinneringsmail voor de volgende onderzoekssessie.
2. Hoe start ik de 2e, 3e en 4e onderzoeksessie?
U opent het onderzoeksprogramma dat u eerder hebt gedownload. Op de startpagina zou uw deelnemersnummer ingevuld moeten staan in het invulvak rechts op de pagina. Zo niet, dan kunt u uw deelnemersnummer kopiëren en plakken vanuit de herinneringsmail die u hebt ontvangen. Klik nu op de button ‘klik hier om verder te gaan’ om te starten.
3. Moet ik alle onderzoekssessies op dezelfde computer maken?
Dat is wel het makkelijkst, maar hoeft niet per se. Als u sessie 2, 3 of 4 op een andere computer wilt maken dan sessie 1, dan downloadt u weer het onderzoeksprogramma. Open het programma. Op de startpagina ziet u rechts een invulvak staan. U vult uw deelnemersnummer in. Dit nummer kunt u kopiëren vanuit de herinneringsmail die u hebt ontvangen. Druk vervolgens op de button ‘naar de volgende sessie’. U komt nu bij de sessie waar u was gebleven.
4. Wanneer kan ik de onderzoekssessies maken?
U kunt de onderzoekssessies maken op een moment dat het u uitkomt tussen 6:00 uur ’s ochtends en 22:00 uur ’s avonds. Het maken van een sessie duurt gemiddeld een uur. Belangrijk: U heeft maximaal 1,5 uur om een sessie te voltooien, dus houd pauzes tussen tests alstublieft beperkt en begin niet later dan 20:30 uur, zodat u er zeker van bent dat u de sessie binnen de tijd kunt afronden. Vanaf uw aanmelding heeft u maximaal twee weken om de vier online sessies te voltooien. Het makkelijkst is om vier dagen achter elkaar elke dag een sessie te maken, maar er mogen dus wel één of enkele dagen tussen de sessies zitten, mits u alle sessies afrondt binnen die twee weken. Houd er rekening mee dat als u bepaalde sessies niet (volledig) hebt afgerond, u mogelijk een lagere vergoeding ontvangt. Daarnaast vragen we u om de 'speekselverzamelkit' binnen twee weken na ontvangst op uw huisadres terug te sturen. 
5. Hoe verwijder ik het onderzoeksprogramma van mijn computer?
Na het afronden van de 4e onderzoekssessie kunt u het onderzoeksprogramma verwijderen. U kunt daarnaast de ‘roaming data’ (app support) verwijderen. Deze bestanden zijn meestal te vinden in de volgende map: Windows: C:\Users\<user>\AppData\Roaming\bq4electronproduction of Mac:/Users/<user>/Library/Application (Let op! bij <user> moet uw eigen gebruikersnaam komen!).

Mogelijke problemen online onderzoekssessies

6. Mijn antivirusprogramma geeft aan dat het onderzoeksprogramma onveilig/onbekend is.
Het onderzoeksprogramma is een .exe of .dmg bestand dat soms bij het opstarten van het programma dergelijke meldingen geeft. Wij garanderen dat het een veilig programma betreft.
7. Audio- en microfoontest
Voorafgaand aan de onderzoekssessies waarin spreektaken voorkomen (sessie 2, 3 en 4) maakt u een korte audio- en microfoontest. Met deze test willen we nagaan of uw microfoon goed werkt en de kwaliteit van de geluidsopnames voldoende is. Deze test bestaat uit twee onderdelen: allereerst vragen we u om een viertal woorden in te spreken. Vervolgens luistert u deze woorden één voor één terug (u hoort dus uw eigen opname!). Per opname geeft u met een muisklik aan welk van de vier ingesproken woorden u terughoorde. 

Mogelijke problemen:

a) De opname is mislukt (u hoort niets of de opname is dermate ruizig dat u deze niet of heel slecht kunt verstaan). Er is een probleem met de microfoon. Zorg ervoor dat de interne of externe microfoon van uw computer aanstaat. Mogelijk moet onder “Instellingen” het gebruik van de microfoon expliciet worden toegestaan. Herhaal de test.  Met name gebruikers van macOS 10_14 ervaren soms problemen mbt de microfoontest; het gebruik van een ander besturingssysteem wordt daarom aangeraden. Mocht het probleem aanhouden, neem dan contact met ons op. 

b) De opnamekwaliteit is goed (u hoort uzelf terug!), maar u slaagt niet voor de test. U heeft waarschijnlijk bij één of meerdere opnames op het verkeerde woord geklikt. Herhaal alstublieft de test.

8. Mijn internetverbinding is verbroken terwijl ik met de onderzoekssessie bezig was.
Het programma geeft een foutmelding zodra de internetverbinding verbroken is. In de meeste gevallen kunt u zodra de verbinding hersteld is verdergaan waar u bent gebleven. Mocht dit niet het geval zijn, bijvoorbeeld omdat hierdoor de 1,5 uur maximale tijdsduur is overschreden, neem dan contact met ons op.
9. Het programma is traag/lijkt vast te lopen.
Zorg ervoor dat u geen andere browsers of apps (zoals YouTube) heeft openstaan tijdens het maken van de tests, omdat dit uw internetverbinding kan vertragen. Bij sommige tests kan het uploaden van de data wat langer duren. Dit geldt met name voor de 'Stairs4Words woordenschattaak', de 'Auteurstest' en de 'Spellingtest' (sessie 1). Direct na de laatste opgave of op het moment dat u op de button ‘resultaten opsturen’ hebt gedrukt kan het zijn dat u ongeveer één minuut moet wachten voordat de volgende taak begint. Druk niet nogmaals op de button, maar wacht rustig af. Bij de spraaktaken 'Woorden opnoemen' en 'Spontane spraak' (sessie 4) kan het zijn dat het uploaden van de afzonderlijke opgaven lang duurt. Dit komt omdat het om relatief grote audiobestanden gaat (spraakopnames van 1 minuut). U ziet in dit geval mogelijk korte tijd een wit scherm. Wacht ook hier even af. Mocht het uploaden langer dan enkele minuten duren dan kunt u het programma afsluiten (Windows: druk ALT + F4; Mac: Cmd + Q) en opnieuw openen. Het programma zal dan verdergaan waar u was gebleven. Mocht dit probleem zich herhaaldelijk voordoen, neem dan aub contact met ons op.

Genetisch onderzoek

10. Wat houdt het genetisch onderzoek in?
Thumbnail

Naast het maken van de online onderzoekssessies vragen we aan alle deelnemers om een buisje speeksel af te staan. De speekselmonsters worden gebruikt om onderzoek te doen naar de genetische achtergrond van verschillen in taalvaardigheid. Elke deelnemer krijgt een ‘speekselverzamelkit’ thuisgestuurd met daarin een speekselbuisje, instructies en retourenvelop. Vul het buisje volgens de instructies en stuur deze terug naar het Max Planck Instituut in de retourenvelop (geen postzegel nodig). Gelieve de speekselverzamelkit binnen twee weken na ontvangst terug te sturen (dit kan dus ook nog na het voltooien van de vier onderzoekssessies).

11. Wat gebeurt er met mijn DNA?

Uw DNA zal worden opgeslagen onder een code en niet onder uw naam, zodat het niet direct aan u te linken is. Het DNA wordt veilig opgeslagen bij de afdeling Taal & Genetica van het MPI. Een deel van het DNA wordt opgestuurd naar een gespecialiseerd bedrijf om het te laten uitlezen met een methode die we DNA sequencing of genotyperen noemen. De resultaten hiervan worden op het beveiligde netwerk van het MPI opgeslagen en geanalyseerd. Mogelijk worden uw DNA-gegevens en de code (niet uw naam) gedeeld met andere onderzoekers om verder onderzoek te kunnen doen naar de genetica van verschillen in taalvaardigheid. Dat gebeurt alleen binnen een samenwerkingsverband, met strikte afspraken. Uw DNA, DNA-gegevens en persoonlijke gegevens worden met niemand anders gedeeld. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw DNA en gegevens om te gaan. Als u hier meer vragen over heeft, stuur dan gerust een e-mail naar taaltest [at] mpi.nl.

12. Wanneer ontvang ik de speekselverzamelkit?

We proberen de speekselverzamelkit zo snel mogelijk naar u op te sturen, maar soms kan er wat tijd zitten tussen het maken van de  online onderzoeksessies en het toesturen van de kit. U ontvangt een email zodra de speekselverzamelkit naar u is verzonden. 

Onderzoeksresultaten en voortgang

13. Kan ik mijn DNA-gegevens inzien of persoonlijke uitslag krijgen van de resultaten van het onderzoek?

Deze studie is puur gefocust op groepsonderzoek en is niet bedoeld om individuele deelnemers resultaten te bieden. Wij kunnen u daarom geen persoonlijke genetische informatie of individuele uitslagen geven. 

14. Kan ik op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het onderzoek?

Er zullen regelmatig blogberichten over de voortgang van het onderzoek worden geplaatst op onze website https://www.languageininteraction.nl/BigQuestion4.html (Engelstalig). De resultaten van het onderzoek zullen gepubliceerd worden in wetenschappelijke artikelen. Hierover zullen we ook berichten op het blog.

15. Kan ik deelnemen aan vervolgonderzoek?

Een derde van de 1000 deelnemers zal na het voltooien van het (online of ‘op het MPI’) IndividuLa-onderzoek worden uitgenodigd om mee te doen aan neurowetenschappelijk vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek vindt plaats op het Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag te Nijmegen. Deze ca. 300 deelnemers zullen nogmaals een aantal taaltests gaan maken, terwijl er een MRI-scan wordt gemaakt van hun hersenen. Voor dit vervolgonderzoek wordt een aparte afspraak gemaakt en u krijgt als deelnemer ook een vergoeding (30 euro). Het is niet verplicht om deel te nemen aan dit vervolgonderzoek. De verwachting is dat we eind 2020 deelnemers zullen gaan uitnodigen voor het vervolgonderzoek.

Share this page