You are here: Home Publications Ikfstajezotuuknie: Half uitgesproken woorden in alledaagse gesprekken

Ikfstajezotuuknie: Half uitgesproken woorden in alledaagse gesprekken

Ernestus, M., Giezenaar, G., & Dikmans, M. (2016). Ikfstajezotuuknie: Half uitgesproken woorden in alledaagse gesprekken. Les, 199, 7-9.
Amsterdam klinkt in informele gesprekken vaak als Amsdam en Rotterdam als Rodam, zonder dat de meeste moedertaalsprekers zich daar bewust van zijn. In alledaagse situaties valt een aanzienlijk deel van de klanken weg. Daarnaast worden veel klanken zwakker gearticuleerd (bijvoorbeeld een d als een j, als de mond niet helemaal afgesloten wordt). Het lijkt waarschijnlijk dat deze half uitgesproken woorden een probleem vormen voor tweedetaalleerders. Gereduceerde vormen kunnen immers sterk afwijken van de vormen die deze leerders geleerd hebben. Of dit werkelijk zo is, hebben de auteurs onderzocht in twee studies. Voordat ze deze twee studies bespreken, vertellen ze eerst kort iets over de verschillende typen reducties die voorkomen.
About MPI

This is the MPI

The Max Planck Institute for Psycholinguistics is an institute of the German Max Planck Society. Our mission is to undertake basic research into the psychological,social and biological foundations of language. The goal is to understand how our minds and brains process language, how language interacts with other aspects of mind, and how we can learn languages of quite different types.

The institute is situated on the campus of the Radboud University. We participate in the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, and have particularly close ties to that institute's Centre for Cognitive Neuroimaging. We also participate in the Centre for Language Studies. A joint graduate school, the IMPRS in Language Sciences, links the Donders Institute, the CLS and the MPI.

 

Street address
Wundtlaan 1
6525 XD Nijmegen
The Netherlands


Mailing address
P.O. Box 310
6500 AH Nijmegen
The Netherlands

Phone:   +31-24-3521911
Fax:        +31-24-3521213
E-mail:   


Public Outreach Officer
Charlotte Horn