Onder woorden brengen: Psychologische aspecten van expressief taalgebruik [Inaugural lecture]

Kempen, G. (1977). Onder woorden brengen: Psychologische aspecten van expressief taalgebruik [Inaugural lecture]. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector in de taalpsychologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op Vrijdag 10 juni 1977
Publication type
Book
Publication date
1977

Share this page