Publications

Displaying 1 - 32 of 32
 • Asaridou, S. S. (2015). An ear for pitch: On the effects of experience and aptitude in processing pitch in language and music. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Dingemanse, M. (2011). The meaning and use of ideophones in Siwu. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Additional information

  http://thesis.ideophone.org/
 • Ellert, M. (2011). Ambiguous pronoun resolution in L1 and L2 German and Dutch. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Abstract

  PhD defense on January, 7th, 2011
 • Essegbey, J. (1999). Inherent complement verbs revisited: Towards an understanding of argument structure in Ewe. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen. doi:10.17617/2.2057668.
 • FitzPatrick, I. (2011). Lexical interactions in non-native speech comprehension: Evidence from electro-encephalography, eye-tracking, and functional magnetic resonance imaging. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Gebre, B. G. (2015). Machine learning for gesture recognition from videos. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Gialluisi, A. (2015). Investigating the genetic basis of reading and language skills. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Gipper, S. (2011). Evidentiality and intersubjectivity in Yurakaré: An interactional account. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Gisladottir, R. S. (2015). Conversation electrified: The electrophysiology of spoken speech act recognition. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Hammond, J. (2015). Switch reference in Whitesands. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Hintz, F. (2015). Predicting language in different contexts: The nature and limits of mechanisms in anticipatory language processing. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Janssen, D. (1999). Producing past and plural inflections. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen. doi:10.17617/2.2057667.
 • De Jong, N. H. (2002). Morphological families in the mental lexicon. PhD Thesis, University of Nijmegen, Nijmegen. doi:10.17617/2.57697.

  Abstract

  Words can occur as constituents of other words. Some words have a high morphological productivity, in that they occur in many complex words, whereas others are morphological islands. Previous studies have found that the size of a word's morphological family can co-determine response latencies in lexical decision tasks. This thesis shows, using lexical decision as well as otherexperimental tasks, that the effect of family size is a semantic effect,reflecting the spreading of activation in the mental lexicon along the lines of morphological and semantic relatedness between words.

  Additional information

  Full Text (via Radboud)
 • Junge, C. (2011). The relevance of early word recognition: Insights from the infant brain. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Abstract

  Baby's begrijpen woorden eerder dan dat ze deze zeggen. Dit stadium is onderbelicht want moeilijk waarneembaar. Caroline Junge onderzocht de vaardigheden die nodig zijn voor het leren van de eerste woordjes: conceptherkenning, woordherkenning en het verbinden van woord aan betekenis. Daarvoor bestudeerde ze de hersenpotentialen van het babybrein tijdens het horen van woordjes. Junge stelt vast dat baby's van negen maanden al woordbegrip hebben. En dat is veel vroeger dan tot nu toe bekend was. Als baby's een woord hoorde dat niet klopte met het plaatje dat ze zagen, lieten ze een N400-effect zien, een klassiek hersenpotentiaal. Uit eerder Duits onderzoek is gebleken dat baby's van twaalf maanden dit effect nog niet laten zien, omdat de hersenen nog niet rijp zouden zijn. Het onderzoek van Junge weerlegt dit. Ook laat ze zien dat als baby's goed woorden kunnen herkennen binnen zinnetjes, dit belangrijk is voor hun latere taalontwikkeling, wat mogelijk tot nieuwe therapieën voor taalstoornissen zal leiden.
 • Magyari, L. (2015). Timing turns in conversation: A temporal preparation account. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Margetts, A. (1999). Valence and transitivity in Saliba: An Oceanic language of Papua New Guinea. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen. doi:10.17617/2.2057646.
 • Mauth, K. (2002). Morphology in speech comprehension. PhD Thesis, University of Nijmegen, Nijmegen. doi:10.17617/2.60024.

  Additional information

  Full Text (via Radboud)
 • Peeters, D. (2015). A social and neurobiological approach to pointing in speech and gesture. PhD Thesis, Radboud University, Nijmegen.
 • Robinson, S. (2011). Split intransitivity in Rotokas, a Papuan language of Bougainville. PhD Thesis, Radboud University, Nijmegen.
 • Rossi, G. (2015). The request system in Italian interaction. PhD Thesis, Radboud University, Nijmegen.

  Abstract

  People across the world make requests every day. We constantly rely on others to get by in the small and big practicalities of everyday life, be it getting the salt, moving a sofa, or cooking a meal. It has long been noticed that when we ask others for help we use a wide range of forms drawing on various resources afforded by our language and body. To get another to pass the salt, for example, we may say ‘Pass the salt’, or ask ‘Can you pass me the salt?’, or simply point to the salt. What do different forms of requesting give us? The short answer is that they allow us to manage different social relations. But what kind of relations? While prior research has mostly emphasised the role of long-term asymmetries like people’s social distance and relative power, this thesis puts at centre stage social relations and dimensions emerging in the moment-by-moment flow of everyday interaction. These include how easy or hard the action requested is to anticipate for the requestee, whether the action requested contributes to a joint project or serves an individual one, whether the requestee may be unwilling to do it, and how obvious or equivocal it is that a certain person or another should be involved in the action. The study focuses on requests made in everyday informal interactions among speakers of Italian. It involves over 500 instances of requests sampled from a diverse corpus of video recordings, and draws on methods from conversation analysis, linguistics and multimodal analysis. A qualitative analysis of the data is supported by quantitative measures of the distribution of linguistic and interactional features, and by the use of inferential statistics to test the generalizability of some of the patterns observed. The thesis aims to contribute to our understanding of both language and social interaction by showing that forms of requesting constitute a system, organised by a set of recurrent social-interactional concerns.

  Additional information

  full text via Radboud Repository
 • Sjerps, M. J. (2011). Adjusting to different speakers: Extrinsic normalization in vowel perception. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Abstract

  Op een gemiddelde dag luisteren mensen naar spraak van heel veel verschillende mensen. Die hebben allemaal een ander stemgeluid, waardoor de woorden die zij uitspreken verschillend klinken. Luisteraars hebben daar echter weinig hinder van. Hoe is het mogelijk dat luisteraars zich zo gemakkelijk kunnen aanpassen aan verschillende sprekers? Matthias Sjerps onderzocht in zijn proefschrift een cognitief mechanisme dat luisteraars helpt om zich aan te passen aan de karakteristieken van verschillende sprekers. Hierbij maakt een luisteraar gebruik van informatie in de context. Dit mechanisme blijkt vroeg in de spraakverwerking plaats te vinden. Bovendien beïnvloedt dit mechanisme ook de perceptie van andere geluiden dan spraak. Dit laat zien dat het een zeer breed en algemeen perceptueel mechanisme betreft. Contexteffecten bleken echter sterker voor spraakgeluiden dan voor andere geluiden. Dit suggereert dat het onderzochte mechanisme, ook al is het algemeen en breed toepasbaar, versterkt kan worden door blootstelling aan taal.
 • Smith, A. C. (2015). Modelling multimodal language processing. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Sumer, B. (2015). Acquisition of spatial language by signing and speaking children: A comparison of Turkish Sign Language (TID) and Turkish. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Torreira, F. (2011). Speech reduction in spontaneous French and Spanish. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Abstract

  Spraakklanken, lettergrepen en woorden worden vaak minder duidelijk uitgesproken in spontane conversaties dan in formelere spreekstijlen. Dit proefschrift presenteert onderzoek naar spraakreductie in spontaan Frans en Spaans. Naar deze talen is tot nu toe weinig spraakreductieonderzoek gedaan. Er worden twee nieuwe grote corpora met spontaan Frans en Spaans beschreven. Op basis van deze corpora heb ik enkele onderzoeken gedaan waarin ik de volgende belangrijke conclusies heb getrokken. Allereerst vond ik dat akoestische data van spontane spraak waardevolle informatie kan geven over de vraag of specifieke reductiefenomenen categoriaal of continu zijn. Verder vond ik, in tegenstelling tot onderzoek naar Germaanse talen, slechts gedeeltelijk bewijs dat spraakreductie in Romaanse talen als het Frans en het Spaans beïnvloed wordt door de eigenschappen en voorspelbaarheid van het woord. Ten derde vond ik door spontaan Frans en Spaans te vergelijken dat spraakreductie tussen talen meer kan verschillen dan je zou verwachten op basis van laboratoriumonderzoek
 • Tuinman, A. (2011). Processing casual speech in native and non-native language. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Van der Lugt, A. (1999). From speech to words. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen. doi:10.17617/2.2057645.
 • Van de Velde, M. (2015). Incrementality and flexibility in sentence production. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Van de Weijer, J. (1999). Language input for word discovery. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen. doi:10.17617/2.2057670.
 • Van Leeuwen, E. J. C. (2015). Social learning dynamics in chimpanzees: Reflections on animal culture. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Van de Ven, M. A. M. (2011). The role of acoustic detail and context in the comprehension of reduced pronunciation variants. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Wang, L. (2011). The influence of information structure on language comprehension: A neurocognitive perspective. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Zhou, W. (2015). Assessing birth language memory in young adoptees. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

Share this page