Publications

Displaying 1 - 12 of 12
 • Basnakova, J. (2019). Beyond the language given: The neurobiological infrastructure for pragmatic inferencing. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Drijvers, L. (2019). On the oscillatory dynamics underlying speech-gesture integration in clear and adverse listening conditions. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Fairs, A. (2019). Linguistic dual-tasking: Understanding temporal overlap between production and comprehension. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Hömke, P. (2019). The face in face-to-face communication: Signals of understanding and non-understanding. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Krämer, I. (2000). Interpreting indefinites: An experimental study of children's language comprehension. PhD Thesis, University of Utrecht, Utrecht. doi:10.17617/2.2057626.
 • Kuzla, C. (2009). Prosodic structure in speech production and perception. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Maslowski, M. (2019). Fast speech can sound slow: Effects of contextual speech rate on word recognition. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Nijveld, A. (2019). The role of exemplars in speech comprehension. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Rojas-Berscia, L. M. (2019). From Kawapanan to Shawi: Topics in language variation and change. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Schimke, S. (2009). The acquisition of finiteness by Turkish learners of German and Turkish learners of French: Investigating knowledge of forms and functions in production and comprehension. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Abstract

  Sarah Schimke onderzocht hoe mensen die op volwassen leeftijd naar een ander land verhuizen de taal van dit land leren, ook zonder veel taalinstructie te krijgen. Twee groepen werden onderzocht: Turkse immigranten in Frankrijk en Turkse immigranten in Duitsland. De resultaten laten zien dat volwassen leerlingen in het begin van het verwervingsproces een gemakkelijkere variatie van de doeltaal creëren. Er worden wel woorden van de doeltaal verworven en gebruikt, maar er wordt een gesimplificeerde grammatica toegepast. In het bijzonder gebruiken leerlingen in deze fase geen finietheid, dus geen morfologische variaties van werkwoorden. Schimke toont aan dat als finietheid wordt verworven, dit de grammatica van de leerlingen sterk verandert en dat deze veel sterker op de doeltaalgrammatica begint te lijken. Ook toont ze aan dat dit proces door karakteristieken van de doeltaal, zoals de woordvolgorde en de complexiteit van de morfologie, wordt beïnvloed
 • Schultze-Berndt, E. (2000). Simple and complex verbs in Jaminjung: A study of event categorisation in an Australian language. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen. doi:10.17617/2.2057716.
 • Sollis, E. (2019). A network of interacting proteins disrupted in language-related disorders. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

Share this page