Publications

Displaying 1 - 9 of 9
 • Brouwer, S. (2010). Processing strongly reduced forms in casual speech. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Krott, A. (2001). Analogy in morphology: The selection of linking elements in Dutch compounds. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen. doi:10.17617/2.2057602.
 • Kuzla, C. (2009). Prosodic structure in speech production and perception. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Reinisch, E. (2010). Processing the fine temporal structure of spoken words. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • De Ruiter, L. E. (2010). Studies on intonation and information structure in child and adult German. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Schimke, S. (2009). The acquisition of finiteness by Turkish learners of German and Turkish learners of French: Investigating knowledge of forms and functions in production and comprehension. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Abstract

  Sarah Schimke onderzocht hoe mensen die op volwassen leeftijd naar een ander land verhuizen de taal van dit land leren, ook zonder veel taalinstructie te krijgen. Twee groepen werden onderzocht: Turkse immigranten in Frankrijk en Turkse immigranten in Duitsland. De resultaten laten zien dat volwassen leerlingen in het begin van het verwervingsproces een gemakkelijkere variatie van de doeltaal creëren. Er worden wel woorden van de doeltaal verworven en gebruikt, maar er wordt een gesimplificeerde grammatica toegepast. In het bijzonder gebruiken leerlingen in deze fase geen finietheid, dus geen morfologische variaties van werkwoorden. Schimke toont aan dat als finietheid wordt verworven, dit de grammatica van de leerlingen sterk verandert en dat deze veel sterker op de doeltaalgrammatica begint te lijken. Ook toont ze aan dat dit proces door karakteristieken van de doeltaal, zoals de woordvolgorde en de complexiteit van de morfologie, wordt beïnvloed
 • Tabak, W. (2010). Semantics and (ir)regular inflection in morphological processing. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Van der Meulen, F. (2001). Moving eyes and naming objects. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen. doi:10.17617/2.2057610.

  Additional information

  Full Text (via Radboud)
 • Weber, A. (2001). Language-specific listening: The case of phonetic sequences. PhD Thesis, University of Nijmegen, Nijmegen, The Netherlands. doi:10.17617/2.68255.

  Additional information

  Full Text (via Radboud)

Share this page