Publications

Displaying 1 - 29 of 29
 • Broersma, M. (2005). Phonetic and lexical processing in a second language. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen. doi:10.17617/2.58294.

  Additional information

  Full Text (via Radboud)
 • Dingemanse, M. (2011). The meaning and use of ideophones in Siwu. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Additional information

  http://thesis.ideophone.org/
 • Ellert, M. (2011). Ambiguous pronoun resolution in L1 and L2 German and Dutch. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Abstract

  PhD defense on January, 7th, 2011
 • FitzPatrick, I. (2011). Lexical interactions in non-native speech comprehension: Evidence from electro-encephalography, eye-tracking, and functional magnetic resonance imaging. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Gipper, S. (2011). Evidentiality and intersubjectivity in Yurakaré: An interactional account. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Huisman, J. L. A. (2021). Variation in form and meaning across the Japonic language family: With a focus on the Ryukyuan languages. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • De Jong, N. H. (2002). Morphological families in the mental lexicon. PhD Thesis, University of Nijmegen, Nijmegen. doi:10.17617/2.57697.

  Abstract

  Words can occur as constituents of other words. Some words have a high morphological productivity, in that they occur in many complex words, whereas others are morphological islands. Previous studies have found that the size of a word's morphological family can co-determine response latencies in lexical decision tasks. This thesis shows, using lexical decision as well as otherexperimental tasks, that the effect of family size is a semantic effect,reflecting the spreading of activation in the mental lexicon along the lines of morphological and semantic relatedness between words.

  Additional information

  Full Text (via Radboud)
 • Junge, C. (2011). The relevance of early word recognition: Insights from the infant brain. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Abstract

  Baby's begrijpen woorden eerder dan dat ze deze zeggen. Dit stadium is onderbelicht want moeilijk waarneembaar. Caroline Junge onderzocht de vaardigheden die nodig zijn voor het leren van de eerste woordjes: conceptherkenning, woordherkenning en het verbinden van woord aan betekenis. Daarvoor bestudeerde ze de hersenpotentialen van het babybrein tijdens het horen van woordjes. Junge stelt vast dat baby's van negen maanden al woordbegrip hebben. En dat is veel vroeger dan tot nu toe bekend was. Als baby's een woord hoorde dat niet klopte met het plaatje dat ze zagen, lieten ze een N400-effect zien, een klassiek hersenpotentiaal. Uit eerder Duits onderzoek is gebleken dat baby's van twaalf maanden dit effect nog niet laten zien, omdat de hersenen nog niet rijp zouden zijn. Het onderzoek van Junge weerlegt dit. Ook laat ze zien dat als baby's goed woorden kunnen herkennen binnen zinnetjes, dit belangrijk is voor hun latere taalontwikkeling, wat mogelijk tot nieuwe therapieën voor taalstoornissen zal leiden.
 • Kaufeld, G. (2021). Investigating spoken language comprehension as perceptual inference. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Kuzla, C. (2009). Prosodic structure in speech production and perception. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Lopopolo, A. (2021). Properties, structures and operations: Studies on language processing in the brain using computational linguistics and naturalistic stimuli. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Lüpke, F. (2005). A grammar of Jalonke argument structure. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen. doi:10.17617/2.59381.

  Additional information

  Full Text (via Radboud)
 • Mauth, K. (2002). Morphology in speech comprehension. PhD Thesis, University of Nijmegen, Nijmegen. doi:10.17617/2.60024.

  Additional information

  Full Text (via Radboud)
 • Mickan, A. (2021). What was that Spanish word again? Investigations into the cognitive mechanisms underlying foreign language attrition. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Redl, T. (2021). Masculine generic pronouns: Investigating the processing of an unintended gender cue. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Robinson, S. (2011). Split intransitivity in Rotokas, a Papuan language of Bougainville. PhD Thesis, Radboud University, Nijmegen.
 • Salverda, A. P. (2005). Prosodically-conditioned detail in the recognition of spoken words. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen. doi:10.17617/2.57311.

  Abstract

  The research presented in this dissertation examined the influence of prosodically-conditioned detail on the recognition of spoken words. The main finding is that subphonemic information in the speech signal that is conditioned by constituent-level prosodic structure can affect lexical processing systematically. It was shown that such information, as indicated by and estimated from the lengthening of speech sounds in the vicinity of prosodic boundaries, can help listeners to distinguish onset-embedded words (e.g. 'ham') from longer words that have this word embedded at their onset (e.g. 'hamster'). Furthermore, it was shown that variation in the realization of a spoken word that is associated with its position in the prosodic structure of an utterance can effect lexical processing. The pattern of competitor activation associated with the recognition of a monosyllabic spoken word in utterance-final position, where the realization of the word is strongly affected by the utterance boundary, is different from that associated with the recognition of the same word in utterance-medial position, where the realization of the word is less strongly affected by the following prosodic-word boundary. Taken together, the findings attest to the extraordinary sensitivity of the spoken-word recogntion system by demonstrating the relevance for lexical processing of very fine-grained phonetic detail conditioned by prosodic structure.

  Additional information

  Full Text (via Radboud)
 • Schimke, S. (2009). The acquisition of finiteness by Turkish learners of German and Turkish learners of French: Investigating knowledge of forms and functions in production and comprehension. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Abstract

  Sarah Schimke onderzocht hoe mensen die op volwassen leeftijd naar een ander land verhuizen de taal van dit land leren, ook zonder veel taalinstructie te krijgen. Twee groepen werden onderzocht: Turkse immigranten in Frankrijk en Turkse immigranten in Duitsland. De resultaten laten zien dat volwassen leerlingen in het begin van het verwervingsproces een gemakkelijkere variatie van de doeltaal creëren. Er worden wel woorden van de doeltaal verworven en gebruikt, maar er wordt een gesimplificeerde grammatica toegepast. In het bijzonder gebruiken leerlingen in deze fase geen finietheid, dus geen morfologische variaties van werkwoorden. Schimke toont aan dat als finietheid wordt verworven, dit de grammatica van de leerlingen sterk verandert en dat deze veel sterker op de doeltaalgrammatica begint te lijken. Ook toont ze aan dat dit proces door karakteristieken van de doeltaal, zoals de woordvolgorde en de complexiteit van de morfologie, wordt beïnvloed
 • Schubotz, L. (2021). Effects of aging and cognitive abilities on multimodal language production and comprehension in context. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Seifart, F. (2005). The structure and use of shape-based noun classes in Miraña (North West Amazon). PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen. doi:10.17617/2.60378.

  Abstract

  Miraña, an endangered Witotoan language spoken in the Colombian Amazon region, has an inventory of over 60 noun class markers, most of which denote the shape of nominal referents. Class markers in this language are ubiquitous in their uses for derivational purposes in nouns and for agreement marking in virtually all other nominal expressions, such as pronouns, numerals, demonstratives, and relative clauses, as well as in verbs. This study provides a comprehensive analysis of this system by giving equal attention to its morphosyntactic, semantic, and discourse-pragmatic properties. The particular properties of this system raise issues in a number of ongoing theoretical discussions, in particular the typology of systems of nominal classification and the typology of reference tracking.

  Additional information

  Full Text (via Radboud)
 • Sjerps, M. J. (2011). Adjusting to different speakers: Extrinsic normalization in vowel perception. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Abstract

  Op een gemiddelde dag luisteren mensen naar spraak van heel veel verschillende mensen. Die hebben allemaal een ander stemgeluid, waardoor de woorden die zij uitspreken verschillend klinken. Luisteraars hebben daar echter weinig hinder van. Hoe is het mogelijk dat luisteraars zich zo gemakkelijk kunnen aanpassen aan verschillende sprekers? Matthias Sjerps onderzocht in zijn proefschrift een cognitief mechanisme dat luisteraars helpt om zich aan te passen aan de karakteristieken van verschillende sprekers. Hierbij maakt een luisteraar gebruik van informatie in de context. Dit mechanisme blijkt vroeg in de spraakverwerking plaats te vinden. Bovendien beïnvloedt dit mechanisme ook de perceptie van andere geluiden dan spraak. Dit laat zien dat het een zeer breed en algemeen perceptueel mechanisme betreft. Contexteffecten bleken echter sterker voor spraakgeluiden dan voor andere geluiden. Dit suggereert dat het onderzochte mechanisme, ook al is het algemeen en breed toepasbaar, versterkt kan worden door blootstelling aan taal.
 • Torreira, F. (2011). Speech reduction in spontaneous French and Spanish. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Abstract

  Spraakklanken, lettergrepen en woorden worden vaak minder duidelijk uitgesproken in spontane conversaties dan in formelere spreekstijlen. Dit proefschrift presenteert onderzoek naar spraakreductie in spontaan Frans en Spaans. Naar deze talen is tot nu toe weinig spraakreductieonderzoek gedaan. Er worden twee nieuwe grote corpora met spontaan Frans en Spaans beschreven. Op basis van deze corpora heb ik enkele onderzoeken gedaan waarin ik de volgende belangrijke conclusies heb getrokken. Allereerst vond ik dat akoestische data van spontane spraak waardevolle informatie kan geven over de vraag of specifieke reductiefenomenen categoriaal of continu zijn. Verder vond ik, in tegenstelling tot onderzoek naar Germaanse talen, slechts gedeeltelijk bewijs dat spraakreductie in Romaanse talen als het Frans en het Spaans beïnvloed wordt door de eigenschappen en voorspelbaarheid van het woord. Ten derde vond ik door spontaan Frans en Spaans te vergelijken dat spraakreductie tussen talen meer kan verschillen dan je zou verwachten op basis van laboratoriumonderzoek
 • Tsoukala, C. (2021). Bilingual sentence production and code-switching: Neural network simulations. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Tuinman, A. (2011). Processing casual speech in native and non-native language. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Van de Ven, M. A. M. (2011). The role of acoustic detail and context in the comprehension of reduced pronunciation variants. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Van Paridon, J. (2021). Speaking while listening: Language processing in speech shadowing and translation. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Verhoef, E. (2021). Why do we change how we speak? Multivariate genetic analyses of language and related traits across development and disorder. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Wang, L. (2011). The influence of information structure on language comprehension: A neurocognitive perspective. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Wassenaar, M. (2005). Agrammatic comprehension: An electrophysiological approach. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen. doi:10.17617/2.60340.

  Abstract

  This dissertation focuses on syntactic comprehension problems in patients with Broca's aphasia from an electrophysiological perspective. The central objective of this dissertation was to further explore what syntax-related event-related brain potential (ERP) effects can reveal about the nature of the deficit that underlies syntactic comprehension problems in patients with Broca's aphasia. Chapter two to four describe experiments in which event-related brain potentials were recorded while subjects (Broca patients, non-aphasic patients with a right-hemisphere lesion, and healthy elderly controls) were presented with sentences that contained either violations of syntactic constraints or were syntactically correct. Chapter two investigates ERP effects of subject-verb agreement violations in the different subject groups, and seeks to answer the following questions: Do agrammatic comprehenders show sensitivity to subject-verb agreement violations as indicated by a syntax-related ERP effect? In addition, does the severity of the syntactic comprehension impairment in the Broca patients affect the ERP responses? Chapter three describes an investigation of whether Broca patients show sensitivity to violations of word order as indicated by a syntax-related ERP effect, and whether the ERP responses in the Broca patients are affected by the severity of their syntactic comprehension impairment. Chapter four reports on ERP effects of violations of word-category. In addition, also a semantic violation condition was added to track possible dissociations in the sensitivity to semantic and syntactic information in the Broca patients. Chapter five describes the development of a paradigm in which the electrophysiological approach and the classical sentence-picture matching approach are combined. In this chapter, the ERP method is applied to study on-line thematic role assignment in Broca patients during sentence-picture matching. Also the relation between ERP effects and behavioral responses is pursued. Finally, Chapter 6 provides a summary of the main findings of the experiments and a general discussion.

  Additional information

  Full Text (via Radboud)

Share this page