Publications

Displaying 1 - 62 of 62
 • Alday, P. M. (2015). Quantity and Quality:Not a Zero-Sum Game: A computational and neurocognitive examination of human language processing. PhD Thesis, Philipps-Universität Marburg, Marburg.
 • Alferink, I. (2015). Dimensions of convergence in bilingual speech and gesture. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Andics, A. (2013). Who is talking? Behavioural and neural evidence for norm-based coding in voice identity learning. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Asaridou, S. S. (2015). An ear for pitch: On the effects of experience and aptitude in processing pitch in language and music. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Bank, R. (2015). The ubiquity of mouthings in NGT: A corpus study. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Barendse, M. T. (2015). Dimensionality assessment with factor analysis methods. PhD Thesis, University of Groningen, Groningen.
 • Behnke, K. (1998). The acquisition of phonetic categories in young infants: A self-organising artificial neural network approach. PhD Thesis, University of Twente, Enschede. doi:10.17617/2.2057688.
 • Dietrich, W., & Drude, S. (Eds.). (2015). Variation in Tupi languages: Genealogy, language change, and typology [Special Issue]. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi:Ciencias Humanas, 10(2).
 • Dingemanse, M. (2011). The meaning and use of ideophones in Siwu. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Additional information

  http://thesis.ideophone.org/
 • Dolscheid, S. (2013). High pitches and thick voices: The role of language in space-pitch associations. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Ellert, M. (2011). Ambiguous pronoun resolution in L1 and L2 German and Dutch. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Abstract

  PhD defense on January, 7th, 2011
 • Ernestus, M., & Warner, N. (Eds.). (2011). Speech reduction [Special Issue]. Journal of Phonetics, 39(SI).
 • FitzPatrick, I. (2011). Lexical interactions in non-native speech comprehension: Evidence from electro-encephalography, eye-tracking, and functional magnetic resonance imaging. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Gebre, B. G. (2015). Machine learning for gesture recognition from videos. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Gialluisi, A. (2015). Investigating the genetic basis of reading and language skills. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Gipper, S. (2011). Evidentiality and intersubjectivity in Yurakaré: An interactional account. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Gisladottir, R. S. (2015). Conversation electrified: The electrophysiology of spoken speech act recognition. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Grabe, E. (1998). Comparative intonational phonology: English and German. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen. doi:10.17617/2.2057683.
 • Hammond, J. (2015). Switch reference in Whitesands. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Hanique, I. (2013). Mental representation and processing of reduced words in casual speech. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Additional information

  Full Text (via Radboud)
 • Hartsuiker, R. J., Huettig, F., & Olivers, C. N. (Eds.). (2011). Visual search and visual world: Interactions among visual attention, language, and working memory [Special Issue]. Acta Psychologica, 137(2). doi:10.1016/j.actpsy.2011.01.005.
 • Hayano, K. (2013). Territories of knowledge in Japanese conversation. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Abstract

  This thesis focuses on one aspect of interactional competence: competence to manage knowledge distribution in conversation. In order to be considered competent in everyday interaction, participants need not only to index one another's knowledge states but also to engage in dynamic negotiation of knowledge distribution. Adopting the methodology of conversation analysis, the thesis investigates how participants' orientations to knowledge distribution, 'epistemicity', are manifested. The thesis examines three interactional environments: assessment sequences, informing sequences and polar question-answer sequences. A systematic analysis reveals that interactants orient to different aspects of knowledge in different environments, employing different grammatical resources. When they assess an object, they are concerned about who possesses 'epistemic primacy'. Japanese final particles and the practices of intensification serve together to claim epistemic primacy and provide support for the claim. It is also reported that interactants are oriented to achieve 'epistemic congruence' − consensus regarding how knowledge is distributed among them. When one provides the other with new information, the exchange commonly develops into a four-turn sequence, instead of a minimal adjacency pair. It is shown that this sequence organization allows interactants to achieve a balance between territories of experience, affiliation and empathy. In polar question-answer sequences, how (un)expected or novel a given piece of information is becomes an issue. Answers are found to be formulated such that they adopt epistemic stances that are assertive enough to match the level of (un)certainty expressed by questioners. The thesis contributes to our understanding of how social interaction is organized. It becomes clear from the findings that a wide range of aspects of language use and interactional organization are dominated by interactants' orientations to epistemicity. Participants manage knowledge distribution in everyday interaction, which may be the most fundamental means of managing their social statuses and relations.
 • Hintz, F. (2015). Predicting language in different contexts: The nature and limits of mechanisms in anticipatory language processing. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Hintz, F. (2011). Language-mediated eye movements and cognitive control. Master Thesis, Max Planck Institute for Psycholinguistics (Nijmegen)/University of Leipzig.

  Files private

  Request files
 • Junge, C. (2011). The relevance of early word recognition: Insights from the infant brain. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Abstract

  Baby's begrijpen woorden eerder dan dat ze deze zeggen. Dit stadium is onderbelicht want moeilijk waarneembaar. Caroline Junge onderzocht de vaardigheden die nodig zijn voor het leren van de eerste woordjes: conceptherkenning, woordherkenning en het verbinden van woord aan betekenis. Daarvoor bestudeerde ze de hersenpotentialen van het babybrein tijdens het horen van woordjes. Junge stelt vast dat baby's van negen maanden al woordbegrip hebben. En dat is veel vroeger dan tot nu toe bekend was. Als baby's een woord hoorde dat niet klopte met het plaatje dat ze zagen, lieten ze een N400-effect zien, een klassiek hersenpotentiaal. Uit eerder Duits onderzoek is gebleken dat baby's van twaalf maanden dit effect nog niet laten zien, omdat de hersenen nog niet rijp zouden zijn. Het onderzoek van Junge weerlegt dit. Ook laat ze zien dat als baby's goed woorden kunnen herkennen binnen zinnetjes, dit belangrijk is voor hun latere taalontwikkeling, wat mogelijk tot nieuwe therapieën voor taalstoornissen zal leiden.
 • Klein, W. (Ed.). (1998). Kaleidoskop [Special Issue]. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, (112).
 • Klein, W., & Meibauer, J. (Eds.). (2011). Spracherwerb und Kinderliteratur [Special Issue]. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, 162.
 • Magyari, L. (2015). Timing turns in conversation: A temporal preparation account. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Majid, A., Jordan, F., & Dunn, M. (Eds.). (2015). Semantic systems in closely related languages [Special Issue]. Language Sciences, 49.
 • Majid, A., & Levinson, S. C. (Eds.). (2011). The senses in language and culture [Special Issue]. The Senses & Society, 6(1).
 • Mulder, K. (2013). Family and neighbourhood relations in the mental lexicon: A cross-language perspective. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Abstract

  We lezen en horen dagelijks duizenden woorden zonder dat het ons enige moeite lijkt te kosten. Toch speelt zich in ons brein ondertussen een complex mentaal proces af, waarbij tal van andere woorden dan het aangeboden woord, ook actief worden. Dit gebeurt met name wanneer die andere woorden overeenkomen met de feitelijk aangeboden woorden in spelling, uitspraak of betekenis. Deze activatie als gevolg van gelijkenis strekt zich zelfs uit tot andere talen: ook daarin worden gelijkende woorden actief. Waar liggen de grenzen van dit activatieproces? Activeer je bij het verwerken van het Engelse woord 'steam' ook het Nederlandse woord 'stram'(een zogenaamd 'buurwoord)? En activeer je bij 'clock' zowel 'clockwork' als 'klokhuis' ( twee morfolologische familieleden uit verschillende talen)? Kimberley Mulder onderzocht hoe het leesproces van Nederlands-Engelse tweetaligen wordt beïnvloed door zulke relaties. In meerdere experimentele studies vond ze dat tweetaligen niet alleen morfologische familieleden en orthografische buren activeren uit de taal waarin ze op dat moment lezen, maar ook uit de andere taal die ze kennen. Het lezen van een woord beperkt zich dus geenszins tot wat je eigenlijk ziet, maar activeert een heel netwerk van woorden in je brein.
 • Ortega, G. (2013). Acquisition of a signed phonological system by hearing adults: The Role of sign structure and iconcity. PhD Thesis, University College London, London.

  Abstract

  The phonological system of a sign language comprises meaningless sub-lexical units that define the structure of a sign. A number of studies have examined how learners of a sign language as a first language (L1) acquire these components. However, little is understood about the mechanism by which hearing adults develop visual phonological categories when learning a sign language as a second language (L2). Developmental studies have shown that sign complexity and iconicity, the clear mapping between the form of a sign and its referent, shape in different ways the order of emergence of a visual phonology. The aim of the present dissertation was to investigate how these two factors affect the development of a visual phonology in hearing adults learning a sign language as L2. The empirical data gathered in this dissertation confirms that sign structure and iconicity are important factors that determine L2 phonological development. Non-signers perform better at discriminating the contrastive features of phonologically simple signs than signs with multiple elements. Handshape was the parameter most difficult to learn, followed by movement, then orientation and finally location which is the same order of acquisition reported in L1 sign acquisition. In addition, the ability to access the iconic properties of signs had a detrimental effect in phonological development because iconic signs were consistently articulated less accurately than arbitrary signs. Participants tended to retain the iconic elements of signs but disregarded their exact phonetic structure. Further, non-signers appeared to process iconic signs as iconic gestures at least at the early stages of sign language acquisition. The empirical data presented in this dissertation suggest that non-signers exploit their gestural system as scaffolding of the new manual linguistic system and that sign L2 phonological development is strongly influenced by the structural complexity of a sign and its degree of iconicity.
 • Peeters, D. (2015). A social and neurobiological approach to pointing in speech and gesture. PhD Thesis, Radboud University, Nijmegen.
 • Perniss, P. M., Ozyurek, A., & Morgan, G. (Eds.). (2015). The influence of the visual modality on language structure and conventionalization: Insights from sign language and gesture [Special Issue]. Topics in Cognitive Science, 7(1). doi:10.1111/tops.12113.
 • Poellmann, K. (2013). The many ways listeners adapt to reductions in casual speech. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Puccini, D. (2013). The use of deictic versus representational gestures in infancy. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Robinson, S. (2011). Split intransitivity in Rotokas, a Papuan language of Bougainville. PhD Thesis, Radboud University, Nijmegen.
 • Rommers, J. (2013). Seeing what's next: Processing and anticipating language referring to objects. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Rossi, G. (2015). The request system in Italian interaction. PhD Thesis, Radboud University, Nijmegen.

  Abstract

  People across the world make requests every day. We constantly rely on others to get by in the small and big practicalities of everyday life, be it getting the salt, moving a sofa, or cooking a meal. It has long been noticed that when we ask others for help we use a wide range of forms drawing on various resources afforded by our language and body. To get another to pass the salt, for example, we may say ‘Pass the salt’, or ask ‘Can you pass me the salt?’, or simply point to the salt. What do different forms of requesting give us? The short answer is that they allow us to manage different social relations. But what kind of relations? While prior research has mostly emphasised the role of long-term asymmetries like people’s social distance and relative power, this thesis puts at centre stage social relations and dimensions emerging in the moment-by-moment flow of everyday interaction. These include how easy or hard the action requested is to anticipate for the requestee, whether the action requested contributes to a joint project or serves an individual one, whether the requestee may be unwilling to do it, and how obvious or equivocal it is that a certain person or another should be involved in the action. The study focuses on requests made in everyday informal interactions among speakers of Italian. It involves over 500 instances of requests sampled from a diverse corpus of video recordings, and draws on methods from conversation analysis, linguistics and multimodal analysis. A qualitative analysis of the data is supported by quantitative measures of the distribution of linguistic and interactional features, and by the use of inferential statistics to test the generalizability of some of the patterns observed. The thesis aims to contribute to our understanding of both language and social interaction by showing that forms of requesting constitute a system, organised by a set of recurrent social-interactional concerns.

  Additional information

  full text via Radboud Repository
 • De Ruiter, J. P. (1998). Gesture and speech production. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen. doi:10.17617/2.2057686.
 • San Roque, L., & Bergvist, H. (Eds.). (2015). Epistemic marking in typological perspective [Special Issue]. STUF -Language typology and universals, 68(2).
 • Scheeringa, R. (2011). On the relation between oscillatory EEG activity and the BOLD signal. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Abstract

  Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) and Electropencephalography (EEG) are the two techniques that are most often used to study the working brain. With the first technique we use the MRI machine to measure where in the brain the supply of oxygenated blood increases as result of an increased neural activity with a high precision. The temporal resolution of this measure however is limited to a few seconds. With EEG we measure the electrical activity of the brain with millisecond precision by placing electrodes on the skin of the head. We can think of the EEG signal as a signal that consists of multiple superimposed frequencies that vary their strength over time and when performing a cognitive task. Since we measure EEG at the level of the scalp, it is difficult to know where in the brain the signals exactly originate from. For about a decade we are able to measure fMRI and EEG at the same time, which possibly enables us to combine the superior spatial resolution of fMRI with the superior temporal resolution of EEG. To make this possible, we need to understand how the EEG signal is related to the fMRI signal, which is the central theme of this thesis. The main finding in this thesis is that increases in the strength of EEG frequencies below 30 Hz are related to a decrease in the fMRI signal strength, while increases in the strength of frequencies above 40 Hz is related to an increase in the strength of the fMRI signal. Changes in the strength of the low EEG frequencies are however are not coupled to changes in high frequencies. Changes in the strength of low and high EEG frequencies therefore contribute independently to changes in the fMRI signal.
 • Schepens, J. (2015). Bridging linguistic gaps: The effects of linguistic distance on adult learnability of Dutch as an additional language. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Shao, Z. (2013). Contributions of executive control to individual differences in word production. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Sjerps, M. J. (2011). Adjusting to different speakers: Extrinsic normalization in vowel perception. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Abstract

  Op een gemiddelde dag luisteren mensen naar spraak van heel veel verschillende mensen. Die hebben allemaal een ander stemgeluid, waardoor de woorden die zij uitspreken verschillend klinken. Luisteraars hebben daar echter weinig hinder van. Hoe is het mogelijk dat luisteraars zich zo gemakkelijk kunnen aanpassen aan verschillende sprekers? Matthias Sjerps onderzocht in zijn proefschrift een cognitief mechanisme dat luisteraars helpt om zich aan te passen aan de karakteristieken van verschillende sprekers. Hierbij maakt een luisteraar gebruik van informatie in de context. Dit mechanisme blijkt vroeg in de spraakverwerking plaats te vinden. Bovendien beïnvloedt dit mechanisme ook de perceptie van andere geluiden dan spraak. Dit laat zien dat het een zeer breed en algemeen perceptueel mechanisme betreft. Contexteffecten bleken echter sterker voor spraakgeluiden dan voor andere geluiden. Dit suggereert dat het onderzochte mechanisme, ook al is het algemeen en breed toepasbaar, versterkt kan worden door blootstelling aan taal.
 • Smith, A. C. (2015). Modelling multimodal language processing. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Stehouwer, H. (2011). Statistical langauge models for alternative sequence selection. PhD Thesis, Tilburg University.
 • Sumer, B. (2015). Acquisition of spatial language by signing and speaking children: A comparison of Turkish Sign Language (TID) and Turkish. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Torreira, F. (2011). Speech reduction in spontaneous French and Spanish. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Abstract

  Spraakklanken, lettergrepen en woorden worden vaak minder duidelijk uitgesproken in spontane conversaties dan in formelere spreekstijlen. Dit proefschrift presenteert onderzoek naar spraakreductie in spontaan Frans en Spaans. Naar deze talen is tot nu toe weinig spraakreductieonderzoek gedaan. Er worden twee nieuwe grote corpora met spontaan Frans en Spaans beschreven. Op basis van deze corpora heb ik enkele onderzoeken gedaan waarin ik de volgende belangrijke conclusies heb getrokken. Allereerst vond ik dat akoestische data van spontane spraak waardevolle informatie kan geven over de vraag of specifieke reductiefenomenen categoriaal of continu zijn. Verder vond ik, in tegenstelling tot onderzoek naar Germaanse talen, slechts gedeeltelijk bewijs dat spraakreductie in Romaanse talen als het Frans en het Spaans beïnvloed wordt door de eigenschappen en voorspelbaarheid van het woord. Ten derde vond ik door spontaan Frans en Spaans te vergelijken dat spraakreductie tussen talen meer kan verschillen dan je zou verwachten op basis van laboratoriumonderzoek
 • Tuinman, A. (2011). Processing casual speech in native and non-native language. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Van der Linden, M. (2011). Experience-based cortical plasticity in object category representation. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Abstract

  Marieke van der Linden investigated the neural mechanisms underlying category formation in the human brain. The research in her thesis provides novel insights in how the brain learns, stores, and uses category knowledge, enabling humans to become skilled in categorization. The studies reveal the neural mechanisms through which perceptual as well as conceptual category knowledge is created and shaped by experience. The results clearly show that neuronal sensitivity to object features is affected by categorization training. These findings fill in a missing link between electrophysiological recordings from monkey cortex demonstrating learning-induced sharpening of neuronal selectivity and brain imaging data showing category-specific representations in the human brain. Moreover, she showed that it is specifically the features of an object that are relevant for its categorization that induce selectivity in neuronal populations. Category-learning requires collaboration between many different brain areas. Together these can be seen as the neural correlates of the key points of categorization: discrimination and generalization. The occipitotemporal cortex represents those characteristic features of objects that define its category. The narrowly shape-tuned properties of this area enable fine-grained discrimination of perceptually similar objects. In addition, the superior temporal sulcus forms associations between members or properties (i.e. sound and shape) of a category. This allows the generalization of perceptually different but conceptually similar objects. Last but not least is the prefrontal cortex which is involved in coding behaviourally-relevant category information and thus enables the explicit retrieval of category membership.
 • Van der Zande, P. (2013). Hearing and seeing speech: Perceptual adjustments in auditory-visual speech processing. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Abstract

  promotie op 5 september 2013

  Additional information

  full text via Radboud Repository
 • Van Leeuwen, T. (2011). How one can see what is not there: Neural mechanisms of grapheme-colour synasthesia. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.

  Abstract

  People with grapheme-colour synaesthesia experience colour for letters of the alphabet or digits; A can be red and B can be green. How can it be, that people automatically see a colour where only black letters are printed on the paper? With brain scans (fMRI) I showed that (black) letters activate the colour area of the brain (V4) and also a brain area that is important for combining different types of information (SPL). We found that the location where synaesthetes subjectively experience their colours is related to the order in which these brain areas become active. Some synaesthetes see their colour ‘projected onto the letter’, similar to real colour experiences, and in this case colour area V4 becomes active first. If the colours appear like a strong association without a fixed location in space, SPL becomes active first, similar to what happens for normal memories. In a last experiment we showed that in synaesthetes, attention is captured by real colour very strongly, stronger than for control participants. Perhaps this attention effect of colour can explain how letters and colours become coupled in synaesthetes.
 • Van de Velde, M. (2015). Incrementality and flexibility in sentence production. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Van Leeuwen, E. J. C. (2015). Social learning dynamics in chimpanzees: Reflections on animal culture. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Van de Ven, M. A. M. (2011). The role of acoustic detail and context in the comprehension of reduced pronunciation variants. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Verga, L. (2015). Learning together or learning alone: Investigating the role of social interaction in second language word learning. PhD Thesis, Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig, Germany.
 • von Stutterheim, C., & Flecken, M. (Eds.). (2013). Principles of information organization in L2 discourse [Special Issue]. International Review of Applied linguistics in Language Teaching (IRAL), 51(2).
 • Wang, L. (2011). The influence of information structure on language comprehension: A neurocognitive perspective. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Witteman, M. J. (2013). Lexical processing of foreign-accented speech: Rapid and flexible adaptation. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • Zhou, W. (2015). Assessing birth language memory in young adoptees. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
 • De Zubicaray, G. I., Acheson, D. J., & Hartsuiker, R. J. (Eds.). (2013). Mind what you say - general and specific mechanisms for monitoring in speech production [Research topic] [Special Issue]. Frontiers in Human Neuroscience. Retrieved from http://www.frontiersin.org/human_neuroscience/researchtopics/mind_what_you_say_-_general_an/1197.

  Abstract

  Psycholinguistic research has typically portrayed speech production as a relatively automatic process. This is because when errors are made, they occur as seldom as one in every thousand words we utter. However, it has long been recognised that we need some form of control over what we are currently saying and what we plan to say. This capacity to both monitor our inner speech and self-correct our speech output has often been assumed to be a property of the language comprehension system. More recently, it has been demonstrated that speech production benefits from interfacing with more general cognitive processes such as selective attention, short-term memory (STM) and online response monitoring to resolve potential conflict and successfully produce the output of a verbal plan. The conditions and levels of representation according to which these more general planning, monitoring and control processes are engaged during speech production remain poorly understood. Moreover, there remains a paucity of information about their neural substrates, despite some of the first evidence of more general monitoring having come from electrophysiological studies of error related negativities (ERNs). While aphasic speech errors continue to be a rich source of information, there has been comparatively little research focus on instances of speech repair. The purpose of this Frontiers Research Topic is to provide a forum for researchers to contribute investigations employing behavioural, neuropsychological, electrophysiological, neuroimaging and virtual lesioning techniques. In addition, while the focus of the research topic is on novel findings, we welcome submission of computational simulations, review articles and methods papers.

Share this page