Publications

Displaying 1 - 10 of 10
  • Bowerman, M. (1971). [Review of A. Bar Adon & W.F. Leopold (Eds.), Child language: A book of readings (Prentice Hall, 1971)]. Contemporary Psychology: APA Review of Books, 16, 808-809.
  • Cutler, A. (1971). [Review of the book Probleme der Aufgabenanalyse bei der Erstellung von Sprachprogrammen by K. Bung]. Babel, 7, 29-31.
  • Kempen, G. (1971). [Review of the book General Psychology by N. Dember and J.J. Jenkins]. Nijmeegs Tijdschrift voor Psychologie, 19, 132-133.
  • Kempen, G. (1971). Het onthouden van eenvoudige zinnen met zijn en hebben als werkwoorden: Een experiment met steekwoordreaktietijden. Nijmeegs Tijdschrift voor Psychologie, 19, 262-274.
  • Kempen, G. (1971). Opslag van woordbetekenissen in het semantisch geheugen. Nijmeegs Tijdschrift voor Psychologie, 19, 36-50.
  • Klein, W. (1971). Eine kommentierte Bibliographie zur Computerlinguistik. Linguistische Berichte, (11), 101-134.
  • Seuren, P. A. M. (1971). [Review of the book Introduction à la grammaire générative by Nicolas Ruwet]. Linguistics, 10(78), 111-120. doi:10.1515/ling.1972.10.78.72.
  • Seuren, P. A. M. (1971). [Review of the book La linguistique synchronique by Andre Martinet]. Linguistics, 10(78), 109-111. doi:10.1515/ling.1972.10.78.72.
  • Seuren, P. A. M. (1971). [Review of the book Syntaxis by A. Kraak and W. Klooster]. Foundations of Language, 7(3), 441-445.
  • Seuren, P. A. M. (1971). Chomsky, man en werk. De Gids, 134, 298-308.

Share this page