You are here: Home Q&A Vragen en Antwoorden Hoe ontwikkelen kinderen de verschillende vaardigheden noodzakelijk voor taalverwerving, in welke volgorde en waarom?

Vragen en Antwoorden

Questions and Answers English Fragen und Antworten Deutsch

Is er iets wat u altijd al hebt willen weten over taal? Wij hebben misschien het antwoord! Op deze pagina beantwoorden we vragen over taal die gesteld zijn door mensen die geen taalonderzoeker zijn. Onderzoekers van het Max Planck Instituut zullen regelmatig vragen selecteren en nieuwe antwoorden publiceren. Bezoek ons dus opnieuw in de toekomst, want dan vindt u hier nieuwe antwoorden en komt u nog meer te weten over taal. 

Hoe ontwikkelen kinderen de verschillende vaardigheden noodzakelijk voor taalverwerving, in welke volgorde en waarom?

Kinderen beginnen meestal te brabbelen vanaf twee of drie maanden - eerst maken ze klinkers, later medeklinkers en uiteindelijk, vanaf zeven tot 11 maanden, geluidjes die op woorden beginnen te lijken. Kinderen brabbelen om te ontdekken hoe ze hun keel, mond en stembanden kunnen gebruiken om deze verschillende geluiden te produceren. Tegelijkertijd ontwikkelen ze de vaardigheid om woorden te kunnen herkennen. Dit zijn belangrijke stappen richting het kind zijn eerste woordjes die zich normaalgesproken rond 12 maanden openbaren.

Simpele zinnetjes die uit slechts één woord bestaan worden gevolgd door twee-woord-zinnetjes rond anderhalf tot twee jaar, waarbij ook de eerste tekenen van het gebruik van grammatica vertoond worden. Kinderen die opgroeien in een Duits- of Nederlandstalige omgeving (talen gekenmerkt door een 'onderwerp-werkwoord-lijdend voorwerp' woordvolgorde in bijzinnen, zinsdelen die een stabiele woordvolgorde kennen) of een Engelstalige ('onderwerp-werkwoord-lijdend voorwerp' volgorde) maken hun twee-woord-zinnetjes in een 'onderwerp-werkwoord' volgorde, zoals "ik eet". Kinderen die Arabisch of Iers leren (talen met een 'werkwoord-onderwerp-lijdend voorwerp' volgorde) maken daarentegen zinnetjes zoals "eet ik". Vanaf deze periode groeit het kind zijn woordenschat snel en de zinnen worden eveneens uitgebreider en complexer. Van grammatica wordt over het algemeen aangenomen dat de ontwikkeling het vierde of vijfde levensjaar is voltooid en vanaf dat moment worden kinderen als taalkundige volwassen beschouwd. Deze tijdsspanne varieert echter sterk van kind tot kind en de woordvolgorde hangt natuurlijk af van de omgeving waarin het kind opgroeit. Tegen het vierde à vijfde levensjaar zullen alle zich normaal ontwikkelende kinderen taalvaardig zijn. Dit gehele proces van taalverwerving gaat gepaard met verschillende ontwikkelingen in de hersenen zoals de vorming van nieuwe zenuwbanen, een verhoogd metabolisme in verschillende hersengebieden en 'myelinisering' (de inkapseling van zenuwuitlopers met een vettige, isolerende stof die essentieel is voor een normale werking van het zenuwstelsel).

Door Mariella Paul and Antje Meyer

Vertaald door Rick Janssen

Verder lezen:

Bates E, Thal D, Finlay BL, Clancy, B (1999) Early Language Development and its Neural Correlates, in I. Rapin & S. Segalowitz (Eds.), Handbook of Neuropsychology, Vol. 6, Child Neurology (2nd edition). Amsterdam: Elsevier. (link)

About MPI

This is the MPI

The Max Planck Institute for Psycholinguistics is an institute of the German Max Planck Society. Our mission is to undertake basic research into the psychological,social and biological foundations of language. The goal is to understand how our minds and brains process language, how language interacts with other aspects of mind, and how we can learn languages of quite different types.

The institute is situated on the campus of the Radboud University. We participate in the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, and have particularly close ties to that institute's Centre for Cognitive Neuroimaging. We also participate in the Centre for Language Studies. A joint graduate school, the IMPRS in Language Sciences, links the Donders Institute, the CLS and the MPI.

 

 
Vragen en Antwoorden

Stuur de onderzoekers van
het MPI een nieuwe vraag: 

Outlined font 1,5 pt wide cirkle 3 pt.

Dit project werd door Katrien 
Segaert,
Katerina Kucera en 
Judith Holler
 opgestart. 

Momenteel wordt dit project
gecoördineerd door:
Katerina Kucera
Sean Roberts
Agnieszka Konopka
Gwilym Lockwood
Connie de Vos

Vroegere leden:
Joost Rommers
Mark Dingemanse