You are here: Home Q&A Vragen en Antwoorden Is het onvermijdelijk dat regelmatig gebruik van een vreemde taal onze moedertaal beïnvloedt?

Vragen en Antwoorden

Questions and Answers English Fragen und Antworten Deutsch

Is er iets wat u altijd al hebt willen weten over taal? Wij hebben misschien het antwoord! Op deze pagina beantwoorden we vragen over taal die gesteld zijn door mensen die geen taalonderzoeker zijn. Onderzoekers van het Max Planck Instituut zullen regelmatig vragen selecteren en nieuwe antwoorden publiceren. Bezoek ons dus opnieuw in de toekomst, want dan vindt u hier nieuwe antwoorden en komt u nog meer te weten over taal. 

Is het onvermijdelijk dat regelmatig gebruik van een vreemde taal onze moedertaal beïnvloedt?

De meeste mensen die een tweede taal proberen te leren, of die omgaan met tweede-taalsprekers, merken dat de manier waarop mensen hun tweede taal spreken beïnvloed wordt door hun moedertaal. Ze hebben vaak een buitenlands accent, en ze gebruiken misschien de verkeerde woorden of een ongeschikte grammaticale structuur, omdat die woorden of die structuur worden gebruikt in hun moedertaal. Een minder bekend maar veelvoorkomend fenomeen is de invloed van een vreemde taal die we leren op onze moedertaal.

8_16_flags

Mensen die een vreemde taal beginnen te gebruiken (bijvoorbeeld, als men verhuist naar een ander land) ondervinden vaak problemen bij het vinden van woorden wanneer ze hun moedertaal gebruiken. Andere veelvoorkomende invloeden zijn het lenen van woorden of collocaties (twee of meer woorden die vaak samen voorkomen) uit de tweede taal. Nederlandse sprekers van het Engels als vreemde taal zouden bijvoorbeeld in een Nederlands gesprek Engelse woorden gebruiken waarvoor geen letterlijke vertaling is, zoals native. Anderen merken misschien dat ze een letterlijke vertaling van de collocatie ‘taking a picture’ gebruiken terwijl ze in hun moedertaal spreken, zelfs al gebruikt hun moedertaal een ander werkwoord om die actie uit te drukken. Onderzoek van de afgelopen paar decennia laat zien dat dergelijke invloeden bestaan op alle taalkundige niveaus: zoals hierboven beschreven, lenen mensen woorden of uitdrukkingen van hun tweede taal, maar ze kunnen ook grammaticale structuren lenen of een buitenlands accent ontwikkelen in hun eigen moedertaal.

Over het algemeen heeft onderzoek laten zien dat alle talen die we spreken altijd tegelijk ‘actief’ zijn. Dit betekent dat wanneer een Nederlander Duits spreekt, niet alleen zijn Duits maar ook zijn Nederlands allebei tegelijkertijd automatisch geactiveerd zijn, samen met elke andere taal die die persoon spreekt. Zulke co-activatie bevordert waarschijnlijk de invloed die de talen op elkaar hebben.

Dus, zal het leren van een vreemde taal noodzakelijkerwijs de moedertaal beïnvloeden, op alle taalkundige niveaus? Tot op zeker hoogte, maar er zijn grote individuele verschillen. De invloed is sterker naarmate het gebruik van de vreemde taal toeneemt, en in het bijzonder als die regelmatig wordt gebruikt met moedertaalsprekers van die taal (zoals bij het verhuizen naar een ander land).  De invloed wordt ook sterker met het verstrijken van de tijd, dus immigranten tonen bijvoorbeeld vaker meer invloed na twintig jaar in het buitenland dan na twee jaar, al zijn er ook grote invloeden in de beginperiode van het regelmatig gebruik van een vreemde taal. Sommige onderzoeken suggereren ook dat verschillen tussen mensen in bepaalde cognitieve vaardigheden, zoals de vaardigheid om irrelevante informatie te onderdrukken, de sterkte van de invloed van de tweede taal op de moedertaal beïnvloeden. Het is echter belangrijk om te weten dat sommige van die invloeden relatief klein zijn, en misschien niet eens op te merken zijn in alledaags taalgebruik.

Door Shiri Lev-Ari en Hans Rutger Bosker

Vertaald door Joost Rommers en Hans Rutger Bosker

Verder lezen:

Cook, V. (Ed.). (2003). Effects of the second language on the first. Clevedon: Multilingual Matters.

About MPI

This is the MPI

The Max Planck Institute for Psycholinguistics is an institute of the German Max Planck Society. Our mission is to undertake basic research into the psychological,social and biological foundations of language. The goal is to understand how our minds and brains process language, how language interacts with other aspects of mind, and how we can learn languages of quite different types.

The institute is situated on the campus of the Radboud University. We participate in the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, and have particularly close ties to that institute's Centre for Cognitive Neuroimaging. We also participate in the Centre for Language Studies. A joint graduate school, the IMPRS in Language Sciences, links the Donders Institute, the CLS and the MPI.

 

 
Vragen en Antwoorden

Stuur de onderzoekers van
het MPI een nieuwe vraag: 

Outlined font 1,5 pt wide cirkle 3 pt.

Dit project werd door Katrien 
Segaert,
Katerina Kucera en 
Judith Holler
 opgestart. 

Momenteel wordt dit project
gecoördineerd door:
Katerina Kucera
Sean Roberts
Agnieszka Konopka
Gwilym Lockwood
Connie de Vos

Vroegere leden:
Joost Rommers
Mark Dingemanse