You are here: Home Q&A Vragen en Antwoorden Is het waar dat mensen die goed zijn in muziek sneller een taal kunnen leren?

Vragen en Antwoorden

Questions and Answers English Fragen und Antworten Deutsch

Is er iets wat u altijd al hebt willen weten over taal? Wij hebben misschien het antwoord! Op deze pagina beantwoorden we vragen over taal die gesteld zijn door mensen die geen taalonderzoeker zijn. Onderzoekers van het Max Planck Instituut zullen regelmatig vragen selecteren en nieuwe antwoorden publiceren. Bezoek ons dus opnieuw in de toekomst, want dan vindt u hier nieuwe antwoorden en komt u nog meer te weten over taal. 

Is het waar dat mensen die goed zijn in muziek sneller een taal kunnen leren?

Ja, dit is inderdaad aangetoond. Echter, het antwoord is net anders voor kinderen die hun moedertaal leren dan voor mensen die een vreemde taal leren. Welke voordelen zijn er gevonden voor kinderen die muzieklessen volgen? Op 10-jarige leeftijd laten deze kinderen tijdens de verwerking van grammatica hersenactiviteit zien die meer lijkt op die van volwassenen. Als ze zes tot negen jaar oud zijn, lezen ze beter. Met vier jaar onthouden ze woorden beter en kunnen ze beter grammaticale regels toepassen die nodig zijn voor het maken van verschillende woordvormen (bv. meervoud maken). Kinderen die vroege actieve muzikale ervaringen hebben opgedaan, gebaren meer om met elkaar te communiceren als ze pas een jaar oud zijn. Dus het antwoord voor kinderen die hun moedertaal leren is: ja, muzieklessen verbeteren het gebruik van taal en haar voorlopers.

Bij het leren van een vreemde taal is het muziekvoordeel beperkt tot het horen en produceren van de basisgeluiden die taal maken wat het is. Bijvoorbeeld, kinderen en volwassenen zonder muziektraining die muzikaler zijn, zijn ook beter in het waarnemen en produceren van talige geluiden van een vreemde taal, zoals Chinese tonen. Verder zijn mensen met muziektraining beter in het onderscheiden en leren van spraakklanken van een vreemde taal, terwijl ze ook beter zijn in het vinden van fouten in de uitspraak van een vreemde taal. Het brein van muzikanten verwerkt klanken efficiënter, en delen van de hersenen die belangrijk zijn voor klankwaarneming hebben een andere structuur voor muzikanten dan voor niet-muzikanten. Samengevat, mensen die goed zijn in muziek, zijn beter in het leren waarnemen en produceren van klanken van een vreemde taal.

Music

Zouden deze resultaten verklaard kunnen worden doordat kinderen met een hogere intelligentie muzieklessen blijven volgen, terwijl de anderen sneller uitvallen? Dit kan niet de enige verklaring zijn: ook studies waar kinderen random in muziek- of schilderlessen werden ingedeeld, hebben betere taalvaardigheden gevonden na muzieklessen. Maar let op: het is niet duidelijk waardoor het komt dat muziek taalvaardigheid verbetert. Is het het trainen van langdurige concentratie tijdens muzieklessen? Komt het door het trainen van complexe gestructureerde klankpatronen tijdens het luisteren naar muziek? Ja, muzikale training zorgt ervoor dat mensen goed zijn in muziek en een beetje beter in taal. Maar het is nog niet precies duidelijk waarom dat zo is.

 Richard Kunert, Salomi Asaridou & Tineke Snijders
Vertaald door Tineke Snijders & Katrien Segaert

Verder lezen?

Asaridou, S. S., & McQueen, J. M. (2013). Speech and music shape the listening brain: Evidence for shared domain-general mechanisms. Frontiers in Psychology, 4, 321. (link)

Kraus, N., & Chandrasekaran, B. (2010). Music training for the development of auditory skills. Nature reviews. Neuroscience, 11, 599–605. (link)

Patel, A. D. (in press). Can nonlinguistic musical training change the way the brain processes speech? The expanded opera hypothesis. Hearing Research. http://dx.doi.org/10.1016/j.heares.2013.08.011 (link)

About MPI

This is the MPI

The Max Planck Institute for Psycholinguistics is an institute of the German Max Planck Society. Our mission is to undertake basic research into the psychological,social and biological foundations of language. The goal is to understand how our minds and brains process language, how language interacts with other aspects of mind, and how we can learn languages of quite different types.

The institute is situated on the campus of the Radboud University. We participate in the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, and have particularly close ties to that institute's Centre for Cognitive Neuroimaging. We also participate in the Centre for Language Studies. A joint graduate school, the IMPRS in Language Sciences, links the Donders Institute, the CLS and the MPI.

 

 
Vragen en Antwoorden

Stuur de onderzoekers van
het MPI een nieuwe vraag: 

Outlined font 1,5 pt wide cirkle 3 pt.

Dit project werd door Katrien 
Segaert,
Katerina Kucera en 
Judith Holler
 opgestart. 

Momenteel wordt dit project
gecoördineerd door:
Katerina Kucera
Sean Roberts
Agnieszka Konopka
Gwilym Lockwood
Connie de Vos

Vroegere leden:
Joost Rommers
Mark Dingemanse