You are here: Home Q&A Vragen en Antwoorden Taal en programmeren in de hersenen

Vragen en Antwoorden

Questions and Answers English Fragen und Antworten Deutsch

Is er iets wat u altijd al hebt willen weten over taal? Wij hebben misschien het antwoord! Op deze pagina beantwoorden we vragen over taal die gesteld zijn door mensen die geen taalonderzoeker zijn. Onderzoekers van het Max Planck Instituut zullen regelmatig vragen selecteren en nieuwe antwoorden publiceren. Bezoek ons dus opnieuw in de toekomst, want dan vindt u hier nieuwe antwoorden en komt u nog meer te weten over taal. 

Taal en programmeren in de hersenen

Siegmund en collega’s (2014) hebben voor het eerst wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het verband tussen programmeren en andere cognitieve gebieden, zoals taalverwerking, in ieder geval door het gebruik van moderne methoden om de hersenen in beeld te brengen. Ze gebruikten functional magnetic resonance imaging (fMRI). Deze methode meet veranderingen in het plaatselijke zuurstofgehalte van het bloed, ten gevolge van hersenactiviteit in verschillende netwerken in het brein. Informatica studenten werden gescand terwijl ze stukjes programmeercode lazen om ze te begrijpen en terwijl ze soortgelijke programmeercode lazen waarbij ze zochten naar programmeerfouten zonder begrip van de code. De resultaten lieten activatie zien in de klassieke taalnetwerken in het brein, waaronder het gebied van Broca, Wernicke en Geschwind, met name in de linker hersenhelft.

De programmeercode was ontworpen om zogenaamd bottom-up begrip te versterken. Hiermee wordt het regel voor regel en instructie voor instructie lezen en begrijpen bedoeld, in plaats van het overzien van de algehele structuur van de code. Dit proces kan men vergelijken met taalprocessen zoals woorden achter elkaar plakken met behulp van grammatica om een samenhangende betekenis te krijgen (of betekenis vinden over de zinnen in een tekst). Het is mogelijk, zoals ook gesuggereerd in de informatica literatuur over belangrijke vaardigheden voor goede programmeurs (Dijkstra, 1982), dat mensen die hun moedertaal goed beheersen ook efficiëntere software ontwikkelaars zijn. Een mechanistische verklaring hiervoor zou de sterkte van de verbindingen tussen de genoemde hersengebieden kunnen zijn, welke per persoon verschillen. Samenvattend zijn er soortgelijke hersennetwerken gevonden voor programmeren en taalbegrip.

 

By: Julia Udden, Harald Hammarström and Rick Janssen

Vertaald door: Sara Bögels & Connie de Vos

 

Siegmund, J., Kästner, C., Apel, S., Parnin, C., Bethmann, A., Leich, T., Saake, G. & Brechmann, A. (2014) Understanding Understanding Source Code with Functional Magnetic Resonance Imaging. In Proceedings of the ACM/IEEE International Conference on Software Engineering (ICSE).

Dijkstra. How Do We Tell Truths that Might Hurt? In Selected Writings on Computing: A Personal Perspective, 129–131. Springer, 1982.

About MPI

This is the MPI

The Max Planck Institute for Psycholinguistics is an institute of the German Max Planck Society. Our mission is to undertake basic research into the psychological,social and biological foundations of language. The goal is to understand how our minds and brains process language, how language interacts with other aspects of mind, and how we can learn languages of quite different types.

The institute is situated on the campus of the Radboud University. We participate in the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, and have particularly close ties to that institute's Centre for Cognitive Neuroimaging. We also participate in the Centre for Language Studies. A joint graduate school, the IMPRS in Language Sciences, links the Donders Institute, the CLS and the MPI.

 

 
Vragen en Antwoorden

Stuur de onderzoekers van
het MPI een nieuwe vraag: 

Outlined font 1,5 pt wide cirkle 3 pt.

Dit project werd door Katrien 
Segaert,
Katerina Kucera en 
Judith Holler
 opgestart. 

Momenteel wordt dit project
gecoördineerd door:
Katerina Kucera
Sean Roberts
Agnieszka Konopka
Gwilym Lockwood
Connie de Vos

Vroegere leden:
Joost Rommers
Mark Dingemanse