MEDAL Summer School Outreach Workshops

20 June 2024 14:00 - 17:00
Max Planck Institute
Auditorium 163
Workshop
MEDAL Summer School Outreach Workshops: Knutselen met de bouwstenen van taal & Talk to the hand

In het teken van de MEDAL Summer School in Experimental Linguistics, vinden er op donderdag 20 juni twee taalkundige lezingen voor middelbare scholieren plaats! De eerste lezing gaat over hoe kinderen taal leren en de tweede over hoe het lichaam in gebarentalen wordt gebruikt om te communiceren. Tussendoor is er een pauze met koffie en thee. Je bent van harte welkom om een van de twee lezingen, of allebei, bij te wonen.

 

Gerardo Ortega, Imme Lammertink and Renske Sakalis

 

 

Lezing 1: Knutselen met de bouwstenen van taal
Door: Imme Lammertink en Renske Sakalis-van de Ven
Wanneer? Donderdag 20 juni 14:00 - 15:20
Waar? Max Planck Instituut, zaal 163

Knutselen met taal? Dat doen we allemaal! Wist je dat de gemiddelde mens zo’n 42.000 woorden kent en dat al die woorden uit verschillende bouwstenen bestaan?  

Het is nu moeilijk voor te stellen dat je een taal ooit hebt moeten leren. Jonge kinderen zijn vaak zo goed in knutselen met taal, dat ze een taal (of meerdere talen) snel onder de knie hebben. Onderzoekers willen natuurlijk graag weten hoe ze dat doen, maar zij willen ook graag weten waarom sommige kinderen moeite hebben met het leren van taal.  

Zulk onderzoek doen we onder andere door kinderen te laten oefenen met zogeheten ‘fantasietalen’. Dat zijn talen die, net als een echte taal, uit verschillende bouwstenen bestaan. Door te puzzelen met die bouwstenen kom je er uiteindelijk achter hoe de taal werkt. 

Lijkt het je leuk om ons te helpen? Tijdens deze workshop leer je over de bouwstenen van taal, ons onderzoek én vragen we om jouw hulp met het analyseren van de resultaten. Aan het einde van de workshop heb jij een goed beeld van taalonderzoek bij kinderen en heb je misschien ook wel inspiratie opgedaan voor een eigen onderzoek. Zien we je daar?  

Je kunt je hier aanmelden voor de workshop.

 

Lezing 2: Talk to the hand (Engelstalig)
Door: Gerardo Ortega
Wanneer? Donderdag 20 juni 15:40 - 17:00
Waar? Max Planck Instituut, zaal 163

Talk to the hand! How sign languages express language with the body

When we think about language we typically think of sounds and letters. But what about sign languages, the natural linguistic systems of deaf communities? Sign languages are real languages with their own grammatical rules and conventions, and they show remarkable parallels with spoken languages. If the hands and body are the vehicle to express a language in sign languages, how do they work? How can hand movements refer to abstract things? Are there accents and dialectal variation? How do children and adults learn a language that is perceived through the eyes as opposed to their ears? Are sign language processed through the same brain region? In this talk we will uncover the fascinating world of sign languages, their structure, and how the mind can learn and perceive a visual language.
 

** VERTALING **

Talk to the hand! Hoe gebarentaal gebruik maakt van het lichaam.

Bij taal denken we meestal aan klanken en letters. Maar hoe zit het met gebarentalen, de talen die worden gebruikt door dovengemeenschappen? Er zijn verschillende gebarentalen, met elk een eigen grammatica en conventies. Ze vertonen ook opmerkelijke overeenkomsten met gesproken talen. Als handen het middel zijn om gebarentaal uit te drukken, hoe werkt dit dan? Hoe kunnen handbewegingen verwijzen naar abstracte dingen? Er bestaan accenten en dialecten in gesproken taal, bestaan ze dan ook in gebarentaal? Hoe leren kinderen en volwassenen een taal die wordt waargenomen dor de ogen in plaats van de oren? Wordt gebarentaal op dezelfde manier verwerkt in het brein als gesproken taal? In deze lezing kom je achter de fascinerende wereld van gebarentalen, hun structuur en hoe men zo’n visuele taal kan leren en waarnemen.

Je kunt je hier aanmelden voor de workshop.

 

Share this page