Privacy beleid proefpersonen

Aanmelden als proefpersoon

Als u het leuk vindt om mee te doen aan ons onderzoek, kunt u zich aanmelden als proefpersoon. Hiervoor hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Via deze website kunt u uw gegevens via een korte vragenlijst invullen. Als u ook uitbetaald wilt worden voor deelname aan onderzoek, hebben wij ook uw BSN en IBAN nodig.

We slaan uw gegevens op in onze proefpersonendatabase. Deze bevindt zich op een beveiligde server binnen het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Alleen een selecte groep medewerkers heeft toegang tot de database. Dit zijn medewerkers van de Radboud Universiteit Nijmegen en het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, die werkzaam zijn op het Max Planck Instituut.

Om de gegevens die u opgeeft te mogen verwerken, hebben we uw toestemming nodig. Dit is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens. Deze geeft u door een vinkje te zetten bij het formulier. Daarmee geeft u aan dat u de informatie die op deze pagina staat heeft gelezen en dat u akkoord bent met het verwerken van uw gegevens. Voordat u toestemming geeft, vinden we het belangrijk dat u weet waar en hoe uw gegevens worden opgeslagen, waarvoor we deze zullen gebruiken en welke rechten u heeft. Lees daarom de volgende informatie goed door.

We slaan uw gegevens tot onbepaalde tijd op. U kunt zich echter op elk moment uitschrijven (via https://www.mpi.nl/ppreg). Daarna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Als u uw persoonsgegevens wilt inzien of aanpassen, kunt u dat doen via https://www.mpi.nl/ppreg. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, of de verwerking van deze gegevens wilt beperken, kunt u hiervoor contact opnemen met ons. Wij zullen uw verzoek binnen 1 maand afhandelen. Verder heeft u het recht uw toestemming in te trekken. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens indien deze gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang. Voor alle hier beschreven gevallen kunt u contact met ons opnemen via experimenten [at] mpi.nl.

Onderzoeksgegevens

Als wij u vragen om deel te nemen aan een onderzoek, ontvangt u altijd eerst informatie over het onderzoek en neemt u alleen op vrijwillige basis aan het onderzoek deel door een apart toestemmingsformulier te tekenen. Alleen als u geïnformeerde toestemming geeft, neemt u deel aan het onderzoek. De gegevens die wij tijdens het onderzoek verzamelen, zullen altijd apart van uw persoonsgegevens bewaard worden. Informatie over de opslag van deze gegevens en wie u voor uw eerder beschreven rechten moet benaderen, ontvangt u altijd bij het desbetreffende onderzoek op een apart informatieformulier.

De gegevens worden verzameld voor de doeleinden zoals beschreven in de studieinformatie. De gegevens zullen uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. De gegevens worden opgeslagen voor de duur die in de studieinformatie staat aangegeven en, indien van toepassing, zullen worden gedeeld zoals beschreven in de studieinformatie.

Betaalgegevens

Om u uit te kunnen betalen zullen wij ook uw betaalgegevens verwerken. Deze zullen door onze financiele afdeling verwerkt worden en staan los van uw onderzoeksgegevens.
De verwerking van uw betaalgegevens (BSN, IBAN, adres) is verplicht door de Belastingdienst. Deze gegevens worden 10 jaar bewaard.

Informatie over gegevensbescherming volgens AVG

De verwerker in juridische zin is de Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., Hofgartenstraße 8, 80539 Munich, telefoon: +49 (89) 2108 -0.

De functionaris voor de gegevensbescherming van de verwerker is Heidi Schuster, Hofgartenstraße 8, D-80539 München. Voor vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen via datenschutz [at] mpg.de of door +49 89 2108 1554 te bellen (mevrouw Schuster spreekt Engels of Duits). U kunt ook in het Nederlands mailen naar privacy [at] mpi.nl.
De wettelijke basis voor gegevensverwerking is uw toestemming volgens artikel 6, paragraaf 1 onder a) of artikel 9, paragraaf 2 lid onder a) GDPR. Dit geldt zowel voor de proefpersonen database als ook voor uw onderzoeksgegevens.

U hebt het recht om uw toestemming in te trekken zoals beschreven hierboven (proefpersonendatabase) of in de studieinformatie (onderzoeksgegevens). Dit kan op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang voor de toekomst.

U hebt recht op informatie over de gegevens die op u betrekking hebben en die bij ons zijn opgeslagen, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens en het recht op gegevensportabiliteit, op voorwaarde dat aan de respectieve wettelijke vereisten wordt voldaan. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor het MPG kan dit bij de Bavarian State Office for Data Protection Supervision [Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht], Postfach 1349, 91504 Ansbach.

Inzagerecht van toezichthoudende autoriteiten ter controle van het onderzoek

Sommige personen en instanties moeten inzage kunnen hebben in uw persoons- en onderzoeksgegevens. Dit is nodig om te kunnen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is uitgevoerd. Deze personen en instanties die ter controle toegang tot uw gegevens kunnen verkrijgen zijn onder andere: daartoe bevoegde personen binnen de Radboud Universiteit en de Max Planck Gesellschaft en (inter)nationale toezichthoudende autoriteiten (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens en Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht en het Landelijke Orgaan Wetenschappelijke Integriteit). Zij zullen uw gegevens geheimhouden. U wordt gevraagd voor deze inzage toestemming te geven. Indien u dat niet wilt kunt u niet deelnemen aan ons onderzoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this page