Kennis, mens en computer

Kempen, G., & Sprangers, C. (Eds.). (1984). Kennis, mens en computer. Lisse: Swets & Zeitlinger.
Essays van psychologen en linguı̈sten over de relatie hersens-computers.
Publication type
Book
Publication date
1984

Share this page