Van taalbarrières naar linguïstische snelwegen: Inrichting van een technische taalinfrastructuur voor het Nederlands

Kempen, G. (1997). Van taalbarrières naar linguïstische snelwegen: Inrichting van een technische taalinfrastructuur voor het Nederlands. Grenzen aan veeltaligheid: Taalgebruik en bestuurlijke doeltreffendheid in de instellingen van de Europese Unie, 43-48.
Publication type
Journal article
Publication date
1997

Share this page