Family and neighbourhood relations in the mental lexicon: A cross-language perspective

Mulder, K. (2013). Family and neighbourhood relations in the mental lexicon: A cross-language perspective. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen.
We lezen en horen dagelijks duizenden woorden zonder dat het ons enige moeite lijkt te kosten. Toch speelt zich in ons brein ondertussen een complex mentaal proces af, waarbij tal van andere woorden dan het aangeboden woord, ook actief worden. Dit gebeurt met name wanneer die andere woorden overeenkomen met de feitelijk aangeboden woorden in spelling, uitspraak of betekenis. Deze activatie als gevolg van gelijkenis strekt zich zelfs uit tot andere talen: ook daarin worden gelijkende woorden actief. Waar liggen de grenzen van dit activatieproces? Activeer je bij het verwerken van het Engelse woord 'steam' ook het Nederlandse woord 'stram'(een zogenaamd 'buurwoord)? En activeer je bij 'clock' zowel 'clockwork' als 'klokhuis' ( twee morfolologische familieleden uit verschillende talen)? Kimberley Mulder onderzocht hoe het leesproces van Nederlands-Engelse tweetaligen wordt beïnvloed door zulke relaties. In meerdere experimentele studies vond ze dat tweetaligen niet alleen morfologische familieleden en orthografische buren activeren uit de taal waarin ze op dat moment lezen, maar ook uit de andere taal die ze kennen. Het lezen van een woord beperkt zich dus geenszins tot wat je eigenlijk ziet, maar activeert een heel netwerk van woorden in je brein.
Additional information
full text via Radboud Repository
Publication type
Thesis
Publication date
2013

Share this page