Halve woorden [Inaugural lecture]

Ernestus, M. (2013). Halve woorden [Inaugural lecture]. Nijmegen: Radboud University.
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Psycholinguïstiek aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen op vrijdag 18 januari 2013
Publication type
Book
Publication date
2013

Share this page