Yer Bildiren İfadelerin Türkçe ve Türk İşaret Dili’nde (TİD) Çocuklar Tarafından Edinimi [The acqusition of spatial relations by children in Turkish and Turkish Sign Language (TID)]

Sumer, B., Zwitserlood, I., Perniss, P., & Ozyurek, A. (2016). Yer Bildiren İfadelerin Türkçe ve Türk İşaret Dili’nde (TİD) Çocuklar Tarafından Edinimi [The acqusition of spatial relations by children in Turkish and Turkish Sign Language (TID)]. In E. Arik (Ed.), Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları [Speaking with hands: Studies on Turkish Sign Language] (pp. 157-182). Istanbul: Koç University Press.
Publication type
Book chapter
Publication date
2016

Share this page