Ikfstajezotuuknie: Half uitgesproken woorden in alledaagse gesprekken

Ernestus, M., Giezenaar, G., & Dikmans, M. (2016). Ikfstajezotuuknie: Half uitgesproken woorden in alledaagse gesprekken. Les, 199, 7-9.
Amsterdam klinkt in informele gesprekken vaak als Amsdam en Rotterdam als Rodam, zonder dat de meeste moedertaalsprekers zich daar bewust van zijn. In alledaagse situaties valt een aanzienlijk deel van de klanken weg. Daarnaast worden veel klanken zwakker gearticuleerd (bijvoorbeeld een d als een j, als de mond niet helemaal afgesloten wordt). Het lijkt waarschijnlijk dat deze half uitgesproken woorden een probleem vormen voor tweedetaalleerders. Gereduceerde vormen kunnen immers sterk afwijken van de vormen die deze leerders geleerd hebben. Of dit werkelijk zo is, hebben de auteurs onderzocht in twee studies. Voordat ze deze twee studies bespreken, vertellen ze eerst kort iets over de verschillende typen reducties die voorkomen.
Publication type
Journal article
Publication date
2016

Share this page