Modale klokkenhuizen

Seuren, P. A. M. (1991). Modale klokkenhuizen. In M. Klein (Ed.), Nieuwe eskapades in de neerlandistiek: Opstellen van vrienden voor M.C. van den Toorn bij zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen (pp. 202-236). Groningen: Wolters-Noordhoff.
Publication type
Book chapter
Publication date
1991

Share this page