Echo, een studie in negatie

Seuren, P. A. M. (1976). Echo, een studie in negatie. In G. Koefoed, & A. Evers (Eds.), Lijnen van taaltheoretisch onderzoek: Een bundel oorspronkelijke artikelen aangeboden aan prof. dr. H. Schultink (pp. 160-184). Groningen: Tjeenk Willink.
Publication type
Book chapter
Publication date
1976

Share this page