L’auxiliaire roman: Le cas d'une double évolution

Bauer, B. L. M. (1993). L’auxiliaire roman: Le cas d'une double évolution. In R. Lorenzo (Ed.), Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. V. Gramática Histórica e Historia da Lingua (pp. 421-433). Coruna: Fundación Pedro Barrié de la Maza.
Publication type
Proceedings paper
Publication date
1993

Share this page