Studie: Waar kijk je naar?

 

Studie uitleg in het kort

Gebruikt u Nederlandse Gebarentaal met uw kind? En is uw kind tussen de 1-5 jaar oud? Doe mee met ons onderzoek naar hoe kinderen gebarentaal leren!

Met onze onderzoeksbus rijden we door heel Nederland naar gebarende gezinnen. In de bus mogen jullie samen een boekje lezen en vrij spelen. Ondertussen meten wij jullie oogbewegingen, om te kijken hoe dit de taalontwikkeling beïnvloedt.

Zie in het filmpje hiernaast hoe we dat doen!

 

Doen jullie mee? Mail naar brc-afspraak [at] ru.nl

Hieronder vindt u meer informatie.

 

Studie uitleg in Nederlandse Gebarentaal

 

Studie uitleg in geschreven Nederlands

 

Wie zijn wij?

BRC logo

Wij zijn onderzoekers van het Baby & Child Research Center en het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen. Ons instituut bevindt zich op de campus van de Radboud Universiteit. Onze onderzoeksgroep van het Language Development Department bestudeert hoe kinderen taal leren.

 

Informatie voor proefpersonen

In deze studie willen wij graag te weten komen hoe de interactie is tussen ouders en kinderen als zij met elkaar gebaren of praten. Kinderen die een gesproken taal leren, krijgen vaak dubbele zintuigelijke input via zicht en gehoor: als een ouder een nieuw voorwerp aanwijst en benoemt, kunnen kinderen naar het voorwerp kijken en tegelijkertijd naar het woord luisteren. Hiervoor hoeven ze de ouder niet aan te kijken. Kinderen die gebarentaal gebruiken, maken de koppeling tussen nieuw voorwerp en gebaar op een andere manier. Zij moeten én naar de ouder kijken, voor taalinput, én naar het voorwerp, om te zien waar de ouder het over heeft. Het kind moet dus switchen tussen beide bronnen van visuele informatie om de koppeling tussen voorwerp en gebaar te maken.

Wij zijn benieuwd welke invloed gesproken taal versus gebarentaal heeft op de gedeelde aandacht tussen ouders en kinderen in verschillende situaties. Dit willen we graag meten in drie verschillende situaties: tijdens het samen spelen (ouder en kind), tijdens het samen lezen van een boekje (ouder en kind) en tijdens het samen spelen van de onderzoeksassistent en kind. Om dit goed te meten, vragen wij u en uw kind een speciale 'bril' op te zetten. Hiermee kunnen wij namelijk precies meten waar jullie naar kijken, omdat deze bril de oogbewegingen en de omgeving meet. Daarnaast vragen wij u ook een vragenlijst in te vullen over de woordenschat van uw kind. Wij hopen dat we beter leren begrijpen wat belangrijk is voor de taalontwikkeling van kinderen, als we begrijpen welke invloed gebarentaal en gesproken taal hebben op het kijkgedrag van kinderen in bepaalde situaties.

 

Wat houdt de studie voor mij in?

De studie is voor kinderen tussen de 11 en 60 maanden. Het onderzoek zelf zal in onze speciale onderzoeksbus van het Baby & Child Research Center plaatsvinden. Samen met u stemmen we af waar wij het best naartoe kunnen komen met de bus, bijvoorbeeld bij jullie thuis. De afspraak zelf duurt ongeveer 45- 60 minuten. Voordat het onderzoek begint kunnen u en uw kind samen met de onderzoeker in de bus rondkijken en kan uw kind eerst even rustig wennen. Ondertussen legt de onderzoeker stap voor stap aan u uit wat er gaat gebeuren. Tijdens het onderzoek zitten u en uw kind aan een tafel. U krijgt beiden een eyetracking headset: dit is een soort hoofdband met een kleine camera voor op het voorhoofd (zie de afbeeldingen onderaan de pagina).

Het andere deel van dit onderzoek bestaat uit het invullen van een vragenlijst. Deze vragenlijst gaat over de gebarenschat van uw kind. Eerst wordt er gevraagd naar de achtergrond van u en uw kind. Daarna gaat de vragenlijst over welke gebaren uw kind begrijpt en welke gebaren uw kind gebruikt. Het invullen duurt ongeveer 2 uur.

 

Welke gegevens worden er verzameld? 

Tijdens het onderzoek zullen we de volgende data verzamelen; audio-, video- en oogbeweging-opnames van de sessie; de woordenschat van uw kind; zijn/haar geboortedatum; zijn/haar geslacht en jullie gehoorstatus. Alle verzamelde data zullen alleen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden, en alleen beschikbaar zijn voor de onderzoeksgroep en samenwerkende onderzoekers aan dit project op het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Zij zullen overeenkomstig het EU-reglement voor de gegevensbescherming van persoonlijke data (GDPR) handelen.

 

Krijg ik betaald voor deelname en zijn er mogelijke risico’s?

Om u te bedanken voor uw deelname kunt u ervoor kiezen om na afloop een financiële vergoeding van €40,- te ontvangen, of een financiële vergoeding van €25,- waarbij uw kind tijdens de afspraak een boek uit mag kiezen. Kinderen hebben er meestal plezier in om aan deze studie deel te nemen. Aangezien de studie slechts inhoudt dat u samen aan tafel zit en speelt, zijn er geen risico’s aan deze studie verbonden. Desalniettemin is deelname volstrekt vrijwillig en kunt u zich op elk moment terugtrekken zonder een reden te geven en zonder dat dit verdere gevolgen heeft voor u of uw kind. 

 

Wilt u meedoen?

Stuur dan een e-mail naar brc-afspraak [at] ru.nl. Bedankt voor uw deelname!   

 

Contactgegevens en vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke onderzoeker Jennifer Sander, via brc-afspraak [at] ru.nl.     
De onderzoeksassistent van deze studie is Dilys Eikelboom. Voor overige vragen, suggesties of klachten kunt u contact opnemen met onze lab manager, Patricia Manko (brc [at] ru.nl; 024-3611203).

 

Kindje maakt een puzzel

BRC experiment busje

Baby met een eyetracker

 

Share this page