Doe mee!

Thumbnail

Wij zoeken deelnemers voor het Individual Differences In Language project (kortweg IndividuLa). Dit is een grootschalig onderzoek waarin we verschillen in taal- en cognitieve vaardigheden onder jongvolwassenen in kaart willen brengen en gaan kijken hoe dergelijke verschillen samenhangen met de genen en de werking van de hersenen. We maken bij dit onderzoek gebruik van een serie recent ontwikkelde tests waarmee allerlei aspecten van het taal- en denkvermogen kunnen worden gemeten. Voor dit onderzoek zoeken we 1000 jongvolwassenen in de leeftijd van 18 t/m 30 jaar.

 

Wat houdt het onderzoek precies in?

  1. Je komt voor dit onderzoek twee keer (op twee verschillende dagen) naar het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek (MPI) in Nijmegen: 1 ochtend van 10:00-12:30u en 1 middag van 13:15-15:15u.
  2. Beide onderzoekssessies bestaan uit een korte vragenlijst en een aantal luister-, spreek- en reactietijdtests. We meten bijvoorbeeld hoeveel woorden je kent, hoe snel je spreekt en hoe goed je getallen kunt onthouden. De tests duren tussen de 2 en 20 minuten, het wordt dus nooit saai! Na ongeveer een uur heb je even pauze.
  3. Op de eerste testdag vragen we je ook om een buisje met speeksel te vullen; dit wordt gebruikt om genetisch onderzoek te doen. Na de tweede testdag zal de deelnemersvergoeding van 40 euro naar je worden overgemaakt.

 

Wil je je aanmelden of nog wat extra informatie ontvangen?

Je kunt je aanmelden voor deelname via de inschrijfpagina. Bij de aanmelding kun je zelf de eerste afspraak op het MPI inplannen op een datum die jou uitkomt en alvast een voorkeursdatum opgeven voor de tweede afspraak. LET OP! In verband met het corona-virus kunnen t/m eind augustus helaas geen onderzoeksafnames plaatsvinden. 

Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen via email: taaltest [at] mpi.nl of telefoon: 024-3521962.

De volgende personen zijn betrokken bij het onderzoek: 

  • Vera van 't Hoff  en Marjolijn Dijkhuis zijn onderzoeksmedewerkers. Zij verwelkomen de deelnemers op het MPI en verzorgen de onderzoeksafname. 
  • Dr. Florian Hintz is coördinator van het IndividuLa-project.
  • Prof. Dr. Antje Meyer is een van de directeuren van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek en werkt daarnaast als bijzonder hoogleraar bij de Radboud Universiteit Nijmegen.
  • Prof. Dr. James McQueen is hoogleraar Speech & Learning bij de Radboud Universiteit Nijmegen.


 

Veelgestelde vragen

Wie kan deelnemen aan het IndividuLa-onderzoek?

Jongvolwassen van 18 t/m 30 jaar, die vloeiend Nederlands spreken en geen (geschiedenis van) neurologische problemen hebben. Er kunnen maximaal 7 personen tegelijkertijd deelnemen aan het onderzoek. Je kunt je dus samen inschrijven met vrienden, collega’s of studiegenoten als je dat leuk vindt! Je zit tijdens het onderzoek met zijn allen in een testkamer, waarbij ieder aan een eigen bureau en laptop werkt.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats bij het Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek. 

Thumbnail

 

Adres:
Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek
Wundtlaan 1, 6525 XD Nijmege

Waarom zou ik deelnemen aan deze studie?

Taal geeft ons het vermogen om gedachten, gevoelens en intenties over te brengen aan anderen. Het jezelf kunnen uitdrukken in gesproken (en geschreven) taal en het adequaat kunnen interpreteren wat anderen aan jou willen overbrengen is iets wat haast vanzelfsprekend lijkt. Toch blijkt uit de dagelijkse praktijk dat mensen erg van elkaar verschillen wat betreft taalvaardigheid. Dit uit zich bijvoorbeeld in het woordgebruik: de een gebruikt veel moeilijke woorden om een situatie te beschrijven, waar de ander het liever kort houdt. Ook in bijvoorbeeld de snelheid en vloeiendheid van spreken zie je verschillen.

Met dit onderzoek willen we dergelijke individuele verschillen in taalvaardigheden onder jongvolwassenen beter in kaart brengen. Daarnaast kijken we of er een relatie is tussen deze individuele verschillen in taalvaardigheid, het functioneren van de hersenen en de genen.

We verwachten dat de resultaten van het onderzoek ons meer inzicht geven in (de achtergrond van) individuele verschillen in taalvaardigheid. Het ontwikkelde testinstrument zal daarnaast in de nabije toekomst vrij beschikbaar zijn voor docenten, clinici en andere wetenschappers.

Krijg ik een vergoeding voor mijn deelname?

Ja, de vergoeding voor deelname aan het IndividuLa-onderzoek bedraagt 40 euro. Je krijgt dit bedrag na het voltooien van de tweede onderzoekssessie overgemaakt op je bankrekening.

Wat gebeurt er als ik niet wil meedoen of wil stoppen met het onderzoek?

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als je besluit niet deel te nemen, hoef je verder niets te doen. Je hoeft niets in te vullen. Je hoeft ook niet te vertellen waarom je niet wilt meedoen. Het zou wel fijn zijn als je de onderzoekers zou willen laten weten waarom je niet wilt meedoen, maar daartoe ben je niet verplicht. We leren er echter wel van als je ons vertelt waarom je besluit niet (meer) mee te doen.

Als je wel meedoet, kan je je altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. Je hoeft niet te zeggen waarom je stopt. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. Als je wilt, kan verzameld lichaamsmateriaal en persoonsgegevens worden vernietigd

Wat gebeurt er met mijn DNA?
Thumbnail

Jouw DNA zal worden opgeslagen onder een code en niet onder jouw naam, zodat het niet direct aan jou te linken is. Het DNA wordt veilig opgeslagen bij de afdeling Taal & Genetica van het MPI. Een deel van het DNA wordt opgestuurd naar een gespecialiseerd bedrijf om het te laten uitlezen met een methode die we DNA sequencing of genotyperen noemen. De resultaten hiervan worden op het beveiligde netwerk van het MPI opgeslagen en geanalyseerd.

Mogelijk worden jouw DNA gegevens en de code (niet jouw naam) gedeeld met andere onderzoekers om verder onderzoek te kunnen doen naar de genetica van verschillen in taalvaardigheid. Dat gebeurt alleen binnen een samenwerkingsverband, met strikte afspraken. Jouw DNA en jouw DNA gegevens worden met niemand anders gedeeld. Jouw persoonlijke gegevens worden sowieso met niemand gedeeld.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met jouw DNA en jouw gegevens om te gaan. Als je hier meer vragen over hebt, stuur dan een email naar taaltest [at] mpi.nl

Kan ik mijn DNA-gegevens inzien, of persoonlijke uitslag krijgen over de resultaten van het onderzoek?

Deze studie is puur gefocust op groepsonderzoek en is niet bedoeld om individuele deelnemers resultaten te bieden. Wij kunnen en zullen daarom geen persoonlijke genetische adviezen geven op basis van onze resultaten. Wel zullen we je op de hoogte houden van de resultaten van het onderzoek, als je dat wilt.

Kan ik ook meedoen aan eventueel vervolgonderzoek?

Een derde van de 1000 deelnemers zal na het voltooien van de twee testsessies op het MPI worden uitgenodigd om mee te doen aan neurowetenschappelijk vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek vindt plaats op het Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag te Nijmegen. Deze deelnemers zullen nogmaals een aantal taaltests gaan maken, terwijl er een fMRI-scan wordt gemaakt van hun hersenen. Voor dit vervolgonderzoek wordt een aparte afspraak gemaakt en je krijgt als deelnemer uiteraard ook een vergoeding. Let wel, het is niet verplicht om deel te nemen aan het vervolgonderzoek, je kunt je dus ook alleen aanmelden voor de tests op het MPI.

Kan ik de resultaten van het onderzoek krijgen?

Er zullen regelmatig blogberichten over de voortgang van het onderzoek worden geplaatst op onze website https://www.languageininteraction.nl/BigQuestion4.html (Engelstalig). Als je daar belangstelling voor hebt en er toestemming voor geeft, kunnen we je daarnaast jaarlijks per e-mail op de hoogte houden van de voortgang van het onderzoek. De uiteindelijke resultaten van het onderzoek zullen gepubliceerd worden in een wetenschappelijk tijdschrift.

Hoe wordt het onderzoek gefinancierd?

Het IndividuLa project maakt deel uit van het Language in Interaction onderzoeksprogramma dat wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Binnen Language in Interaction werken onderzoekers van verschillende achtergronden met elkaar samen. Door middel van interdisciplinair onderzoek hopen zij verbanden te kunnen leggen tussen taalvaardigheid, de genen en de werking van de hersenen.

Share this page