You are here: Home Doe mee

Proefpersoon worden?

For an English version, click here.

Voor meer informatie over ons onderzoek naar linkshandigen, klik hier.

 

Wie kan meedoen?

Voor het onderzoek van het Max Planck Instituut zijn we afhankelijk van vrijwilligers die aan onze experimenten meedoen. Hiervoor zijn alle volwassen geïnteresseerden (vanaf 18 jaar) met Nederlands als moedertaal van harte welkom. U hoeft niet hoog opgeleid te zijn of meerdere talen te kunnen spreken.

[Voor ons specifieke onderzoek naar linkshandigen, klik hier]

Waarom zou ik meedoen?

  1. Allereerst levert u een belangrijke bijdrage aan de wetenschap. Onderzoekers van het Max Planck Instituut onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen talen leren, hoe het spreken en luisteren verandert met het ouder worden (oudere mensen spreken bijvoorbeeld langzamer dan jongere mensen), hoe het lukt om mensen te verstaan met een sterk buitenlands accent, waarom we gebaren (zelfs aan de telefoon), en nog veel meer. Voor dit onderzoek observeren we hoe mensen verschillende taalkundige taken uitvoeren in een experiment. Hiervoor hebben we UW hulp nodig.
  2. U komt meer te weten over het onderzoek van het Max Planck Instituut.
  3. U krijgt een kijkje achter de schermen van ons instituut, u ziet een proeflab van binnen en ervaart hoe het onderzoek in zijn werk gaat.
  4. U ontvangt een financiële vergoeding voor elk onderzoek waar u aan deelneemt. Op het moment is dat €6,- voor experimenten tot 30 minuten, €8,- voor experimenten die 30 tot 45 minuten duren, €10 euro voor 45-60 minuten, etcetera. Soms worden ook reiskosten vergoed. U kunt aan meerdere onderzoeken meedoen, dus dit kan een leuke bijverdienste opleveren.

Hoe kan ik meedoen?

U kunt zich registreren via: http://www.mpi.nl/ppreg. Op deze pagina vult u een online vragenlijst in waarbij u uw persoonsgegevens en uw taalachtergrond aangeeft. Op basis van deze informatie gaat de onderzoeker na of u voor een bepaald onderzoek de geschikte proefpersoon bent. Als u mee wilt doen aan een onderzoek, kunt u inloggen op www.mpi.nl/ppexp. Hier ziet u alle onderzoeken waar u op dat moment aan mee kunt doen. Soms ontvangt u daarnaast ook nog en uitnodiging per mail of telefoon.

Wat kan ik verwachten?

Bij aankomst meldt u zich bij de receptie op ons instituut (Wundtlaan 1). Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u uitleg van de onderzoeker over het doel van het onderzoek en de te volgen meetmethodiek. U krijgt instructie over wat u tijdens het onderzoek moet doen. Het kan zijn dat u moet kijken naar televisiebeelden, luisteren naar geluiden (door een hoofdtelefoon), een reactietest moet uitvoeren, of bepaalde bewegingen moet maken. Als u volledig bent geïnformeerd vraagt de onderzoeker u een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Het verdere verloop verschilt per experiment. Over het algemeen duur een experiment 30 tot 60 minuten.

Voor het onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Wel is het belangrijk dat u uitgeslapen en fit bent en de avond ervoor geen overmatige hoeveelheid alcohol heeft gebruikt.

Het onderstaande filmpje biedt een impressie van het Max Planck Instituut en een onderzoekssituatie.

Vergoeding

Na deelname aan het onderzoek maakt het Max Planck Instituut de vergoeding per bank/giro aan u over. Voor de betaling heeft het Max Planck Instituut uw bankrekeningnummer (IBAN) en sofinummer (BSN) nodig. Deze kunt u invullen op het inschrijfformulier. Uiteraard behandelen we de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk. Let wel, we moeten deze informatie doorgeven aan de belastingdienst.

Contact en route

Voor meer informatie over proefpersoon worden en deelname aan de onderzoeken van het Max Planck Instituut kunt u contact opnemen met Annelies van Wijngaarden via experimenten@mpi.nl of 024-3521232. U kunt ook contact opnemen met de receptie van het instituut via 024-3521911.

 

De plattegrond toont het instituut en een gedeelte van de campus van de universiteit. Klik hier voor een beschrijving van de faciliteiten en links naar het Baby Research Center Nijmegen en het Donders Institute.

Wilt u zich uitschrijven?

U kunt zich op elk moment uitschrijven via www.mpi.nl/ppreg. Wegens administratieve redenen kan het zijn dat u daarna nog enkele uitnodigingen voor onderzoeken ontvangt.

Wilt u meedoen aan genetisch onderzoek?

Naast onze gedragsonderzoeken, is het ook mogelijk om aan de onderzoeken mee te doen van de afdeling "Taal en Genetica". U kunt vanuit huis aan deze onderzoeken deelnemen. Zie voor meer informatie deze pagina. Voor deelname aan de genetische onderzoeken kunnen wij geen vergoeding bieden.

Last checked 2018-10-23 by Annelies van Wijngaarden
About MPI

This is the MPI

The Max Planck Institute for Psycholinguistics is an institute of the German Max Planck Society. Our mission is to undertake basic research into the psychological,social and biological foundations of language. The goal is to understand how our minds and brains process language, how language interacts with other aspects of mind, and how we can learn languages of quite different types.

The institute is situated on the campus of the Radboud University. We participate in the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, and have particularly close ties to that institute's Centre for Cognitive Neuroimaging. We also participate in the Centre for Language Studies. A joint graduate school, the IMPRS in Language Sciences, links the Donders Institute, the CLS and the MPI.

 

 

Street address
Wundtlaan 1
6525 XD Nijmegen
The Netherlands

Phone: +31 24-3521232
E-mail: experimenten@mpi.nl