IndividuLa

Binnenkort start het Individual Differences In Language project (kortweg IndividuLa). Dit is een grootschalig onderzoek waarin we 1) verschillen in taal- en cognitieve vaardigheden onder jongvolwassenen in kaart willen brengen en 2) gaan kijken hoe dergelijke verschillen samenhangen met de genen en de werking van de hersenen. We zullen bij dit onderzoek gebruikmaken van een serie recent ontwikkelde tests waarmee allerlei aspecten van het taal- en denkvermogen kunnen worden gemeten. Voor dit onderzoek zoeken we 1000 jongvolwassenen in de leeftijd van 18 t/m 30 jaar. Om deel te kunnen nemen is het belangrijk dat deelnemers vloeiend Nederlands spreken en geen (geschiedenis van) neurologische problemen hebben.

Wat houdt het onderzoek precies in?

Deelnemers komen voor dit onderzoek twee keer naar het Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek (MPI) te Nijmegen (1 ochtend van 10:00-12:30u en 1 middag van 13:15-15:15u). Er kunnen 8 personen tegelijkertijd deelnemen aan het onderzoek (je kunt je dus eventueel samen met bijvoorbeeld vrienden, collega's of studiegenoten inschrijven!).

Als deelnemer ga je een serie afwisselende luister-, spreek- en reactietijdtaken maken op een laptop. De tests meten onder andere de omvang van je woordenschat, spreeksnelheid, woord- en zinsbegrip. Daarnaast word je gevraagd om een buisje speeksel af te staan, waarmee onderzoek kan worden gedaan naar de genetische achtergrond van verschillen in taalvaardigheid. Je ontvangt een vergoeding van 40 euro voor je deelname. 

Wil je je aanmelden of nog wat extra informatie ontvangen?

Je kunt je aanmelden voor deelname via de inschrijfpagina. Bij de aanmelding kun je zelf de eerste afspraak op het MPI inplannen op een datum die jou uitkomt en alvast een voorkeursdatum opgeven voor de tweede afspraak. Wil je graag eerst nog wat meer informatie ontvangen dan kun je mailen naar taaltest [at] mpi.nl of bellen met 024-3521962 (bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9:00-17:00u en op vrijdag van 9:00-16:00u).

Mogelijk vervolgonderzoek

Ongeveer een derde van de 1000 deelnemers zal na het voltooien van de twee testsessies op het MPI worden uitgenodigd om mee te doen aan neurowetenschappelijk vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek vindt plaats op het Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag te Nijmegen. Deze deelnemers zullen nogmaals een aantal taaltests gaan maken, terwijl er een fMRI-scan wordt gemaakt van hun hersenen. Voor dit vervolgonderzoek wordt een aparte afspraak gemaakt en je krijgt als deelnemer uiteraard ook een vergoeding. Let wel, het is niet verplicht om deel te nemen aan het vervolgonderzoek, je kunt je dus ook alleen aanmelden voor de tests op het MPI.

Over de onderzoekers

Het IndividuLa project maakt deel uit van het Language in Interaction onderzoeksprogramma dat wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Binnen Language in Interaction werken onderzoekers van verschillende achtergronden met elkaar samen. Door middel van interdisciplinair onderzoek hopen zij verbanden te kunnen leggen tussen taalvaardigheid, de genen en de werking van de hersenen.

Over het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek

Het Max Planck Instituut in Nijmegen is het enige instituut ter wereld dat zich specifiek richt op psycholinguïstiek: er wordt onderzoek gedaan naar hoe we taal begrijpen en produceren en hoe we als kind en volwassene leren om ons te uiten in onze eerste of tweede taal. Het instituut heeft nauwe banden met het Donders centrum voor Brein, Cognitie en Gedrag te Nijmegen. Het MPI is onderdeel van de Duitse Max Planck Society, een organisatie die zich toelegt op fundamenteel onderzoek binnen alle wetenschapsdisciplines.

IndividuLa logo

Share this page