IDLaS-NL

Wat is de IDLaS-NL?

Denkend persoon

Mensen in een cirkel met hun handen op elkaar

Laptopscreen dat letters magisch uitspuwt

De Individual Differences in Languages Skills Testbatterij voor sprekers met Nederlands als moedertaal (IDLaS-NL) is een flexibel aanpasbare testbatterij die door onderzoekers kan worden gebruikt voor wetenschappelijke studies. Onderzoekers kunnen zelf gemakkelijk een eigen versie van de IDLaS-NL maken door te selecteren welke tests ze willen gebruiken voor hun batterij. Er kan gekozen worden uit verschillende categorieën meetinstrumenten, waaronder ‘linguistic experience’, ‘working memory’, ‘word/sentence production/comprehension’ en ‘processing speed’.

Onderzoekers kunnen hun studies vervolgens beheren met hun unieke researcher key, welke gegenereerd wordt aan het einde van het aanmeldproces. Voor elke studie wordt tevens een aparte study key gegenereerd. Hiermee kunnen onderzoekers hun studie herzien of verwijderen en een selectie van de resultaten downloaden. Resultaten worden met behulp van R-scripts berekend en vervolgens naar het e-mailadres van de onderzoeker gestuurd.

De IDLaS-NL is vrij beschikbaar voor gebruik in wetenschappelijk onderzoek. Refereert u alstublieft altijd in uw publicaties aan het volgende artikel: Hintz, F., McQueen, J. M., & Meyer, A. S. (in preparation). Introducing the IDLaS-NL Battery: A new tool for studying individual differences in language skills.

 

Wetenschappelijke achtergrond

logo Language in interaction

De IDLaS-NL Batterij is van 2017 tot 2022 ontwikkeld door een onderzoeksteam van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen en is gefinancierd door het Language in Interaction Consortium. De batterij is ontworpen om verschillende tests per cognitief construct te bevatten.

Geselecteerde onderdelen van de batterij zijn geëvalueerd in een aantal pilot studies. Een aantal van deze studies is gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften:


De validiteit van elk van de tests staat vermeldt in de FAQ. Ondanks de extensieve piloting en normeringswerkzaamheden die plaats hebben gevonden tijdens de ontwikkeling van de testbatterij worden er geen garanties gegeven over de volledigheid en precisie van de tests. De IDLaS-NL is bovenal ontwikkeld voor toepassing in fundamenteel wetenschappelijke context en moet daarom niet gebruikt worden voor diagnostische doeleinden. Op dit moment is de IDLaS alleen beschikbaar in de versie voor Nederlandssprekenden, maar er zijn versies voor andere talen in ontwikkeling.

 

Extra tests

Als toevoeging op de tests die zijn ontwikkeld in de context van de IDLaS-NL is een zestal extra tests geïmplementeerd die mogelijk interessant zijn voor gebruik in wetenschappelijk onderzoek. Deze tests zijn ontwikkeld door onderzoekers aan Nederlandse, Belgische, Engelse en VS Amerikaanse universiteiten en zijn als dusdanig niet gepilot door het IDLaS-NL team. De desbetreffende tests kunnen worden gevonden onder de kopjes: “Extra tests” en “Extra tests production” tijdens het aanmaken van een studie. De tests meten het volgende:

 

Gebruikershandleiding

Nadat u als onderzoeker bent aangemeld met een e-mailadres kunt u met behulp van onze intuïtieve interface gemakkelijk en snel uw eigen testbatterijen aanmaken. Onderzoekers selecteren zelf op simpele wijze welke tests geschikt zijn voor hun studie(s) en kunnen deze studie(s) vervolgens op een centrale plek beheren. Analyse vindt plaats op de eigen servers van IDLaS-NL en relevante resultaten kunnen met één druk op de knop opgevraagd worden. Zie hieronder hoe ook u vandaag nog kunt starten met de IDLaS-NL testbatterij.

 

1. Registreren

Ga naar de Welkomstpagina en vul een    e-mailadres in om een account aan te maken. Dit wordt ook uw accountnaam. Een researcher key zal automatisch voor u worden gegenereerd en naar het opgegeven e-mailadres worden gestuurd. U heeft deze key nodig om al uw studies te beheren.

2. Creëer Studie

Druk op Nieuwe studie om een studie aan te maken. Vervolgens maakt u een selectie van de gewenste tests. Daaronder geeft u aan in hoeveel sessies u uw studie wilt verdelen. Druk op Ga verder. Geef vervolgens de gewenste volgorde en sessies aan voor uw test en finaliseer uw studie door op Studie indienen te drukken.

3. Beheer Studie

Als u ingelogd bent, kunt u uw study key en researcher key gebruiken om bestaande studies te herzien (druk Studie wijzigen) en resultaten op te vragen (druk Resultaten opvragen). Resultaten worden berekend met R-scripts en vervolgens naar het e-mailadres van de onderzoeker gestuurd. Afhankelijk van de geselecteerde tests en het formaat van de studie kan dit even duren.

IDLaS screenshot

 

Alle tests in de IDLaS-NL batterij worden uitgevoerd in een applicatie genaamd Electron. Deze applicatie bevat een browser (Chrome) waarmee een betrouwbare en gestandaardiseerde testomgeving wordt gerealiseerd op de computers van participanten. Aan het einde van de registratieprocedure ontvangt de onderzoeker een downloadlink om de specifieke Electron-versies voor zowel Windows als Mac te downloaden. Electron is een “stand-alone” applicatie. Dit betekent dat participanten na het downloaden van het bestand niets meer hoeven te installeren en Electron gelijk uitgevoerd kan worden. Daarnaast kunnen participanten Electron simpel verwijderen nadat alle testsessies afgerond zijn. Participanten hebben een unieke identificatiecode nodig om Electron te kunnen gebruiken. Dit kan een ID zijn die hen toegestuurd wordt door de onderzoeker (bijvoorbeeld: pp01) of iets dat door de participant zelf wordt verzonnen (geen persoonlijke informatie!).

 

Contact en veelgestelde vragen

E-mail: IDLaS-NL [at] mpi.nl
FAQ: https://www.mpi.nl/nl/idlas-nl/faq

Betrokken onderzoekers:

  • Dr. Florian Hintz is coördinator van het Language in Interaction-Big Question 4 project.
  • Prof. Dr. James McQueen is hoogleraar Speech & Learning bij de Radboud University Nijmegen.
  • Prof. Dr. Antje Meyer is een van de directeuren van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek en daarnaast werkzaam als bijzonder hoogleraar bij de Radboud Universiteit Nijmegen.

Share this page