Header About the institute
Enig in zijn soort

Over ons

Het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek is uniek: het instituut wijdt zich volledig aan psycholinguïstiek – de studie die zich bezighoudt met de vraag hoe we taal produceren en begrijpen en hoe we deze vaardigheden leren als eerste- of tweede-taalverwervers. Het MPI voor Psycholinguïstiek heeft door de jaren heen nauwe banden ontwikkeld met het eveneens in Nijmegen gevestigde Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour.

Het MPI in Nijmegen is één van de ruim 80 onderzoeksinstituten van het Duitse Max Planck Gesellschaft en is een van de weinige locaties buiten Duitsland

Het bestuur

MPI group Directors

De leiding van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek wordt gevormd door de directors (Caroline Rowland, Peter Hagoort, Simon Fisher, Antje Meyer en Asli Ozyurek) en de Chief Operating Officer (Laura Manko). De functie van managing director rouleert elke twee jaar. In 2023 en 2024 wordt deze positie bekleed door Simon Fisher.

Operations

De afdeling Operations, geleid door Chief Operating Officer Laura Manko, vormt het organisatorische hart van het instituut. Deze afdeling verzorgt voor het gehele instituut taken op het gebied van HR, Financiën, Communicatie & Media, Facilitair beheer en Travelmanagement.

Geschiedenis

Het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek werd opgericht in 1980. De geschiedenis van het instituut gaat terug tot 1975, toen het Duitse Max Planck Gesellschaft Willem Levelt, een prominente figuur op het gebied van psychofysica en psycholinguïstiek, vroeg om een experimentele projectgroep in Duitsland op te richten, gericht op taal en psychologie.

Willem Levelt wilde zijn hoogleraarschap in Nijmegen echter niet opgeven. Hij benaderde daarom zowel de raad van de universiteit als het Max Planck Gesellschaft en wist zo een akkoord te bereiken waardoor hij een Max Planck Instituut in Nijmegen kon initiëren. Het was de allereerste keer dat er een Max Planck Instituut buiten Duitsland werd opgericht.

Het MPI in Nijmegen heeft in de loop der jaren een aantal mijlpalen bereikt. Wilt u meer weten over onze geschiedenis en onze successen, lees dan onze tijdlijn.

Adviesraden

Het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek heeft een internationale Adviesraad en een internationale Wetenschappelijke Raad. De Adviesraad heeft als doel om wetenschap en maatschappij met elkaar te verbinden en bestaat dan ook uit vooraanstaande professionals met zeer uiteenlopende achtergronden. De Wetenschappelijke Raad bestaat uit prominente wetenschappers vanuit de hele wereld, die eens in de drie jaar de wetenschappelijke kwaliteit en kwantiteit van ons onderzoek beoordelen.

Medewerkers

Er werken meer dan 200 mensen bij het MPI in Nijmegen, waaronder promovendi, onderzoekers en ondersteunend personeel. Wilt u contact met iemand opnemen? U vindt de contactgegevens op onze website.

Voormalige afdelingen en groepen

Het MPI in Nijmegen heeft in de loop der jaren tal van onderzoeksafdelingen en -groepen geherbergd, zoals het Language & Cognition Department onder leiding van Stephen C. Levinson.

Share this page