Header About the institute
Enig in zijn soort

Over ons

Het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek is een wereldwijd toonaangevend onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met interdisciplinair onderzoek naar de wetenschap van taal en communicatie, met afdelingen op het gebied van genetica, psychologie, ontwikkeling, neurobiologie en multimodaliteit van deze fundamentele menselijke vaardigheden. 
Wij onderzoeken hoe kinderen en volwassenen taal verwerven, hoe spreken en luisteren in real time gebeuren, hoe de hersenen taal verwerken, hoe het menselijk genoom bijdraagt aan de opbouw van een taalklaar brein, hoe meerdere modaliteiten (zoals in spraak en gebaar) vorm geven aan taal en het gebruik ervan in verschillende talen en hoe taal gerelateerd is aan cognitie en cultuur en gevormd is door evolutie. 
We zijn onderdeel van de Max Planck Society, een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie van door Duitsland gefinancierde onderzoeksinstituten die zich toeleggen op fundamenteel onderzoek in de natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen.
De Max Planck Society is een werkgever die gelijke kansen biedt. We hechten belang aan diversiteit en inclusie, bevorderen rechtvaardigheid en bestrijden discriminatie. We streven naar een werkomgeving waarin ruimte is voor verschillen en waar iedereen zich welkom voelt. 
Ons instituut is gevestigd op de campus van de Radboud Universiteit en heeft nauwe samenwerkingsverbanden met het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour en het Centre for Language Studies van de Radboud Universiteit. Ook werken we intensief samen met andere kindertaalonderzoekers, als onderdeel van het Baby & Child Research Center
Medewerkers en studenten van het MPI hebben toegang tot geavanceerde onderzoeks- en opleidingsfaciliteiten.

Het bestuur

MPI group Directors

De leiding van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek wordt gevormd door de directors (Caroline Rowland, Peter Hagoort, Simon Fisher, Antje Meyer en Asli Ozyurek) en de Chief Operating Officer (Laura Manko). De functie van managing director rouleert elke twee jaar. In 2023 en 2024 wordt deze positie bekleed door Simon Fisher.

Read more

Operations

De afdeling Operations, geleid door Chief Operating Officer Laura Manko, vormt het organisatorische hart van het instituut. Deze afdeling verzorgt voor het gehele instituut taken op het gebied van HR, Financiën, Communicatie & Media, Facilitair beheer en Travelmanagement.

Read more

Geschiedenis

Het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek werd opgericht in 1980. De geschiedenis van het instituut gaat terug tot 1975, toen het Duitse Max Planck Gesellschaft Willem Levelt, een prominente figuur op het gebied van psychofysica en psycholinguïstiek, vroeg om een experimentele projectgroep in Duitsland op te richten, gericht op taal en psychologie.

Willem Levelt wilde zijn hoogleraarschap in Nijmegen echter niet opgeven. Hij benaderde daarom zowel de raad van de universiteit als het Max Planck Gesellschaft en wist zo een akkoord te bereiken waardoor hij een Max Planck Instituut in Nijmegen kon initiëren. Het was de allereerste keer dat er een Max Planck Instituut buiten Duitsland werd opgericht.

Het MPI in Nijmegen heeft in de loop der jaren een aantal mijlpalen bereikt. Wilt u meer weten over onze geschiedenis en onze successen, lees dan onze tijdlijn.

Adviesraden

Het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek heeft een internationale Adviesraad en een internationale Wetenschappelijke Raad. De Adviesraad heeft als doel om wetenschap en maatschappij met elkaar te verbinden en bestaat dan ook uit vooraanstaande professionals met zeer uiteenlopende achtergronden. De Wetenschappelijke Raad bestaat uit prominente wetenschappers vanuit de hele wereld, die eens in de drie jaar de wetenschappelijke kwaliteit en kwantiteit van ons onderzoek beoordelen.

Read more

Medewerkers

Er werken meer dan 200 mensen bij het MPI in Nijmegen, waaronder promovendi, onderzoekers en ondersteunend personeel. Wilt u contact met iemand opnemen? U vindt de contactgegevens op onze website.

People

Voormalige afdelingen en groepen

Het MPI in Nijmegen heeft in de loop der jaren tal van onderzoeksafdelingen en -groepen geherbergd, zoals het Language & Cognition Department onder leiding van Stephen C. Levinson.

Read more

Share this page