Veelgestelde vragen onderzoek op het MPI

Waarom zou ik deelnemen aan dit onderzoek?

Taal maakt dat we onze gedachten, gevoelens en intenties over kunnen brengen aan anderen. Jezelf kunnen uiten in gesproken en geschreven taal en het adequaat kunnen interpreteren wat anderen aan ons willen overbrengen is iets wat vanzelfsprekend lijkt en van groot belang is voor ons sociaal maatschappelijk functioneren. Toch blijkt uit de dagelijkse praktijk dat mensen erg van elkaar verschillen wat betreft taalvaardigheid. Dit uit zich bijvoorbeeld in het woordgebruik: de een gebruikt veel moeilijke woorden om een situatie te beschrijven, waar de ander het liever kort houdt. Ook in de snelheid en vloeiendheid van spreken zie je grote verschillen. We weten op dit moment niet goed waar dergelijke verschillen in taalvaardigheid precies vandaan komen. Mogelijk spelen algemene cognitieve vaardigheden zoals intelligentie en geheugen hierin een rol. Met dit onderzoek willen we individuele verschillen in taalvaardigheid onder jongvolwassenen van 18 t/m 30 jaar beter in kaart brengen. Daarnaast kijken we of er een relatie is tussen verschillen in taalvaardigheid, de genen en (in vervolgonderzoek) het functioneren van de hersenen.

Waar vindt het onderzoek plaats?
Thumbnail

Het onderzoek vindt plaats bij het Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek.
Adres: Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek Wundtlaan 1, 6525 XD Nijmegen

Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de receptie en even plaatsnemen in de wachtruimte, waar de onderzoeker u komt ophalen.

 

 

Wat houdt deelname aan het IndividuLa-onderzoek in?

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

a. Testafname op het MPI. U komt voor dit onderzoek twee keer naar het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek (MPI) in Nijmegen: 1 ochtend van 10:00-12:30u en 1 middag van 13:15-15:15u. Er zit minimaal 1 dag en maximaal 14 dagen tussen de onderzoekssessies. Beide onderzoekssessies bestaan uit een korte vragenlijst en een aantal luister-, spreek- en reactietijdtests. We meten bijvoorbeeld hoeveel woorden u kent, hoe snel u spreekt en hoe goed u getallen kunt onthouden. De tests duren tussen de 2 en 20 minuten, het wordt dus nooit saai! Halverwege de sessies heeft u even pauze.

b) Speekselmonster verzamelen:  Na afloop van de eerste of tweede onderzoekssessie geven we u een 'speekselverzamelkit' mee naar huis, bestaande uit een speekselbuisje, instructies en retourenvelop. We vragen u om volgens de instructies het buisje te vullen met uw speeksel en dit speekselmonster terug te sturen naar het MPI. Het speekselmonster zal gebruikt worden om genetisch onderzoek te doen naar de achtergrond van verschillen in taalvaardigheid.

Krijg ik een vergoeding voor mijn deelname?

Ja, de vergoeding voor deelname aan de versie van het IndividuLa-onderzoek waarbij de testafname op het Max Planck Instituut plaatsvindt bedraagt 50 euro. U krijgt dit bedrag binnen vier weken na het voltooien van de twee onderzoekssessies overgemaakt op uw bankrekening.

Wat gebeurt er als ik niet wil meedoen of wil stoppen met het onderzoek?

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u besluit niet deel te nemen, hoeft u verder niets te doen. Het zou fijn zijn als u de onderzoekers zou willen laten weten waarom u niet wilt meedoen, maar daartoe bent u niet verplicht. We leren er echter wel van als u ons vertelt waarom u besluit niet (meer) mee te doen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. Als u dat wilt, kunnen verzameld genetisch materiaal en persoonsgegevens worden vernietigd.

Hoe wordt het onderzoek gefinancierd?

Het IndividuLa project maakt deel uit van het Language in Interaction onderzoeksprogramma dat wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Binnen Language in Interaction werken onderzoekers van verschillende achtergronden met elkaar samen. Door middel van interdisciplinair onderzoek hopen zij verbanden te kunnen leggen tussen taalvaardigheid, de genen en de werking van de hersenen.

COVID-19 protocol

Om onze proefpersonen en onze wetenschappers te beschermen tegen de risico’s van het coronavirus werken we volgens een officieel protocol. Daartoe zijn onze wetenschappers geïnstrueerd door speciaal daarvoor opgeleide COVID-coördinatoren.

  • Kom op tijd, kom niet te vroeg: Doordat we werken met timeslots zit er steeds 30 minuten tussen uw komst en het vertrek van de vorige proefpersoon. We vragen u daarom om niet te vroeg naar de afspraak te komen.
  • Bij binnenkomst en gedurende het onderzoek vragen we u om een mondkapje te dragen (er zijn mondkapjes beschikbaar bij de receptie, mocht u er zelf geen bij u hebben).
  • Bij aankomst vragen we u om uw handen te wassen met zeep en lopen we met u een COVID-19 symptomen checklist door. Voor, tijdens en na het onderzoek houden we steeds 1,5 m afstand.
  • Er kunnen maximaal 2 deelnemers tegelijkertijd deelnemen aan het IndividuLa-onderzoek. Testafname vindt plaats in twee ruime onderzoekskamers (een deelnemer per onderzoekskamer). 
  • Na afloop van het onderzoek wassen zowel de onderzoeker als de proefpersoon hun handen met water en zeep. De ruimte waarin het onderzoek plaatsvindt en de gebruikte materialen worden na ieder bezoek van een proefpersoon volgens het officiële COVID-19 protocol gereinigd.
Afspraak wijzigen of afzeggen?

Als u een afspraak wilt wijzigen of afzeggen mail dan naar taaltest [at] mpi.nl (bij voorkeur minimaal 1 dag van tevoren).

Genetisch onderzoek

Wat houdt het genetisch onderzoek in?
Thumbnail

Wij vragen iedere deelnemer om een buisje speeksel in te leveren. Deze speekselmonsters worden gebruikt om onderzoek te doen naar de genetische achtergrond van verschillen in taalvaardigheid. 

Na afloop van de eerste of tweede onderzoeksdag geven we u een 'speekselverzamelkit' mee in een envelop. Hierin vindt u een speekselbuisje, een instructieformulier en een retourenvelop. Vult u alstublieft thuis volgens de instructies het speekselbuisje en stuur deze in de retourenvelop naar het MPI terug (geen postzegel nodig). 

Wat gebeurt er met mijn DNA?

Uw DNA zal worden opgeslagen onder een code en niet onder uw naam, zodat het niet direct aan u te linken is. Het DNA wordt veilig opgeslagen bij de afdeling Taal & Genetica van het MPI. Een deel van het DNA wordt opgestuurd naar een gespecialiseerd bedrijf om het te laten uitlezen met een methode die we DNA sequencing of genotyperen noemen. De resultaten hiervan worden op het beveiligde netwerk van het MPI opgeslagen en geanalyseerd. Mogelijk worden uw DNA-gegevens en de code (niet uw naam) gedeeld met andere onderzoekers om verder onderzoek te kunnen doen naar de genetica van verschillen in taalvaardigheid. Dat gebeurt alleen binnen een samenwerkingsverband, met strikte afspraken. Uw DNA, DNA-gegevens en persoonlijke gegevens worden met niemand anders gedeeld. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw DNA en gegevens om te gaan. Als u hier meer vragen over heeft, stuur dan gerust een e-mail naar taaltest [at] mpi.nl.

Onderzoeksresultaten en voortgang

Kan ik mijn DNA-gegevens inzien of persoonlijke uitslag krijgen van de resultaten van het onderzoek?

Deze studie is puur gefocust op groepsonderzoek en is niet bedoeld om individuele deelnemers resultaten te bieden. Wij kunnen u daarom geen persoonlijke genetische informatie of individuele uitslagen geven. Wel kunnen we u op de hoogte houden van de resultaten van het onderzoek, als u dat wilt.

Kan ik op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het onderzoek?

Er zullen regelmatig blogberichten over de voortgang van het onderzoek worden geplaatst op onze website https://www.languageininteraction.nl/BigQuestion4.html (Engelstalig). De uiteindelijke resultaten van het onderzoek zullen gepubliceerd worden in een wetenschappelijk tijdschrift. Hierover zullen we ook berichten op het blog.

Kan ik deelnemen aan vervolgonderzoek?

Een derde van de 1000 deelnemers zal na het voltooien van het (online of ‘in house’) IndividuLa-onderzoek worden uitgenodigd om mee te doen aan neurowetenschappelijk vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek vindt plaats op het Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag te Nijmegen. Deze ca. 300 deelnemers zullen nogmaals een aantal taaltests gaan maken, terwijl er een MRI-scan wordt gemaakt van hun hersenen. Voor dit vervolgonderzoek wordt een aparte afspraak gemaakt en u krijgt als deelnemer ook een vergoeding (30 euro). Het is niet verplicht om deel te nemen aan dit vervolgonderzoek. De verwachting is dat we eind 2020 deelnemers zullen gaan uitnodigen voor het vervolgonderzoek.

Share this page