Psychology of Language

Header Psychology of Language
Taalgebruik in de praktijk en in het laboratorium

Psychology of Language department

Taal staat centraal in ons sociale en culturele leven. Psychologen en psycholinguïsten hebben uitvoerig onderzoek gedaan naar de processen die komen kijken bij spreken, luisteren, lezen en schrijven. Dat gebeurde voornamelijk in laboratoria, waar deelnemers – meestal psychologiestudenten – bijzondere taken uitvoeren, zoals het hardop lezen van betekenisloze letterreeksen. Op de afdeling Psychologie van Taal voeren we ook zulk labonderzoek uit, maar een van onze belangrijkste doelen is om te begrijpen hoe spreken, luisteren, lezen en schrijven plaatsvinden in een real-life context, bijvoorbeeld in informele gesprekken. Daarnaast proberen we te begrijpen hoe mensen met verschillende opleidingsniveaus en culturele achtergronden (variërend van hoogopgeleide academici tot analfabete volwassenen) verschillen wat betreft hun taalgebruik. Inzicht in taalgebruik in alledaagse situaties kan belangrijke praktische consequenties hebben, bijvoorbeeld voor het verbeteren van taaltoetsen en taalonderwijs.

Contact

Antje Meyer

Director
Psychology of Language Department
+31 24 3521207
Antje [dot] Meyer [at] mpi [dot] nl
Wat interesseert ons?

Dit zijn slechts enkele van de brede vragen waar we ons momenteel mee bezighouden:

  • Welke cognitieve en linguïstische basiscomponenten zijn er? Wat is de meest beknopte manier om het cognitieve systeem dat ten grondslag ligt aan taal te beschrijven?
  • Hoe 'distilleren' menselijke toehoorders een communicatieve boodschap uit zo'n kortstondig akoestisch spraaksignaal?
  • Hoe genereren sprekers en toehoorders grotere linguïstische eenheden (zoals zinnen) uit kleinere (zoals woorden)?
  • Hoe kunnen we grammaticale kennis en grammaticale codeerprocessen weergeven in een sterk oplopend, lexicaal gedreven systeem? Is het zinvol om onderscheid te maken tussen een lexicon en een grammatica?
  • Welke cognitieve processen dragen het meeste bij aan individuele verschillen in taalvaardigheid?
  • Welke invloed hebben gesprekspartners op elkaar tijdens een gesprek?
  • Hoe draagt cultuur (met name het gebruik van geschreven taal) bij aan de vorming van cognitie en taal?
Hoe pakken we ons onderzoek aan?

De kern van ons onderzoek wordt gevormd door het theoretische uitgangspunt dat er een klein pakket bestaat van cognitieve basiscomponenten die, in verschillende combinaties, terugkomen in alle manieren waarop taal in de praktijk en in het lab wordt gebruikt. Onze taak is om vast te stellen wat deze cognitieve basiscomponenten zijn en om theorieën te bedenken over hoe ze in het taalgebruik worden gecombineerd.

Hiervoor gebruiken we een bonte verzameling van methoden, waaronder psycholinguïstische experimenten, studies naar individuele verschillen, neurobiologische methoden en computermodellen. Een van de missies van onze afdeling is om nieuwe methoden en analysetools te ontwikkelen en deze ter beschikking te stellen van de onderzoeksgemeenschap.

 

 

Research Clusters

News

Share this page