Language Development

Header Language Development
Hoe leren kinderen praten?

Language & Development Department

Taal is het meest complexe communicatiesysteem dat we kennen, en toch krijgen kinderen het al onder de knie voordat ze hun veters leren strikken. Maar hoe doen ze dat precies? Onze onderzoekers streven ernaar de geheimen achter deze uiterst intrigerende vraag te ontrafelen.

Het onderzoek op onze afdeling valt uiteen in drie categorieën: taal in de hersenen, taal als wereldwijd communicatiemiddel en taalontwikkeling bij kinderen. Elke categorie richt zich op een ander aspect van de taalontwikkeling.

Caroline Rowland

Director
Language Development Department
+31 24 3521242
Caroline [dot] Rowland [at] mpi [dot] nl
Wat interesseert ons?

Eeuwenoude vragen beantwoorden met behulp van moderne technologie

Zoals de naam van onze afdeling al doet vermoeden, willen we graag achterhalen hoe de taalverwerving van kinderen verloopt en hoe dit leerproces wordt beïnvloed door ontwikkelingsfactoren en culturele omgevingen.

Kinderen leren de geluiden van hun taal na te doen. Ze leren duizenden woorden te associëren met hun betekenis en deze woorden te combineren tot lange, grammaticale zinnen. Ook leren ze hoe ze deze zinnen kunnen gebruiken om complexe boodschappen over hun wereld, gedachten, gevoelens en overtuigingen over te brengen. Maar hoe doen ze dat eigenlijk? Welke factoren spelen een rol in het leerproces? Wat verandert er in het brein tijdens de ontwikkeling? Hoe leren kinderen verschillende talen in verschillende gemeenschappen in de wereld? En waarom leren sommige kinderen veel sneller praten dan andere?

Hoe ontrafelen we de mysteries van taalverwerving?

Wij bestuderen wat kinderen zeggen, wat ze begrijpen en hoe zij leren van de beelden, geluiden en geuren in de wereld om hen heen. We bouwen en testen taalverwervingsmodellen die draaien rond de centrale vraag: hoe verwerken de leermechanismen in de hersenen van kinderen de informatie in hun omgeving om volwassen taalkennis op te bouwen?

Daarnaast kunnen we een beroep doen op de expertise van andere onderzoekers in ons gebied dankzij onze samenwerking met verschillende gerenommeerde onderzoeksinstituten en universiteiten, zowel in Nederland als in het buitenland.

Innovatieteam

Verder worden wij bijgestaan door een afdelingsbreed innovatieteam, dat in samenwerking met het The Language Archive team betere methoden en hulpmiddelen voor onderzoek wil ontwikkelen. Zo werken we samen aan de semi-automatische annotatie van geluids- en video-opnamen van kinderen en hun gezinnen in de (lawaaierige) praktijk, ontwikkelen we efficiëntere, gebruiksvriendelijkere hulpmiddelen voor experimenten en corpusanalyse, en verbeteren we de repliceerbaarheid en reproduceerbaarheid van onderzoek naar taalverwerving bij kinderen.

Onderzoeksthema's en onderzoeksgroepen

Ons onderzoek is georganiseerd rond drie thema's:

  • Taalontwikkeling bij kinderen Binnen dit thema onderzoeken we hoe taalkennis en taalgebruik veranderen naarmate kinderen ouder worden. We maken gebruik van meerdere metingen van dezelfde kinderen die op verschillende leeftijden zijn bestudeerd, om te kijken of theorieën op het gebied van taalverwerving kunnen voorspellen hoe de ontwikkeling in de loop van de tijd verandert.
  • Cross-linguïstisch onderzoek In dit thema staat cross-linguïstisch werk centraal. We kijken in hoeverre theorieën op het gebied van taal en taalontwikkeling kunnen verklaren hoe verschillende talen in verschillende culturele en multiculturele omgevingen worden geleerd.
  • Taal in de hersenen Binnen dit thema testen onze onderzoekers theorieën en modellen van hoe de mechanismen in het brein taal leren. We maken daarbij gebruik van methodologische en multi-methodologische onderzoeksopzetten, waaronder computermodellen, corpusanalyse en gedrags- en neurocognitieve experimenten in het lab.


Onze afdeling herbergt ook de Language Through Processing research group , geleid door senior onderzoeker Evan Kidd. Deze onderzoeksgroep onderzoekt de nauwe samenhang tussen taalverwerking en taalverwerving. Ga voor meer informatie over onze actuele projecten naar de pagina Projecten.

Wilt u deelnemen aan ons onderzoek?

De onderzoekers van de Language & Development Department voeren hun experimenten uit in het Baby and Child Research Center, een samenwerking tussen het MPI en de Radboud Universiteit. Ze worden daarbij geholpen door honderden volwassenen, (aanstaande) ouders en kinderen. Wilt u ons ook helpen en een belangrijke bijdrage leveren aan de wetenschap? Zo ja, dan kunt u zich op de volgende manieren aanmelden:

  • Krijgt u een kind en wilt u deelnemen aan ons onderzoek? Ga dan naar deze pagina voor meer informatie.
  • Heeft u één of meer kinderen jonger dan 6 jaar en wilt u deelnemen aan ons onderzoek? Ga dan naar deze pagina voor meer informatie.


De meeste experimenten vereisen dat de deelnemers Nederlands als moedertaal hebben. Deze aanmeldingsformulieren zijn dan ook alleen in het Nederlands beschikbaar.

Volwassenen die zich willen aanmelden, verwijzen wij naar onze Doe mee! pagina.

 

Vacancies

News

Share this page